ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

Mai 2008 Nr. 145

در عهد و دوران حکومت  ولی فقيه ( جانشین خدا در زمین !!!؟)

آلودگي آبهاي سواحل عسلويه، ماهشهر و خورموسي بحراني است


خبرگزاري ميراث فرهنگي : برخي از كارشناسان، ميزان آلودگي آب‌هاي خليج فارس را بسيار بيش از حد استاندارد مي‌دانند. اين كارشناسان در گفته‌هاي خود، آلودگي‌هاي نفتي و شيميايي را بزرگترين باعث ايجاد آلودگي معرفي مي‌كنند و نتايج به‌دست آمده درباره ميزان آلودگي را حيرت‌آور مي‌دانند.

محمدباقر نبوي، مديركل محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست كشور، درخصوص آلودگي آب‌هاي خليج فارس به خبرگزاري ميراث فرهنگي گفت: خليج فارس ازنظر آلودگي؛ نقاط بحراني خاصي دارد. نقاطي مثل خورموسي، كناره‌هاي ساحل پتروشيمي‌هاي ماهشهر يا عسلويه كه درصد آلودگي آب‌‌هاي آن‌جا بسيار بالا است، جزو نقاط بحراني از نظر آلودگي آب هستند.

وي در ادامه گفت: به‌طور كلي آلودگي آب در كنار سواحلي پيش مي‌آيد كه مركز تجارتي، اقتصادي، صنعتي يا كشتيراني باشد، يا در اثر حادثه‌اي مثل ريزش نفت در دريا آلوده شده باشد.

آب دريا كه مشكل ندارد و نمي‌شود كه كاملا آلوده باشد.

نبوي، در ادامه افزود: ميزان آلودگي آب‌هاي خليج فارس به اين سادگي قابل اندازه‌گيري نيست.

خليج فارس استخر نيست كه بتوان به‌راحتي ميزان آلودگي آن را مشخص كرد، درياي وسيعي است كه ميزان آلودگي آن متغير است.

مديركل محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست كشور، در ادامه اظهارنظرهاي برخي كارشناسان درباره ميزان آلودگي خليج فارس را بي اساس دانست و گفت:

كدام آزمايش در كدام آزمايشگاه به نتايجي رسيده كه برخي اعلام مي‌كنند. چه كسي، چه وقت و كجا ميزان آلودگي آب خليج فارس را اندازه گرفته كه نتيجه را هم اعلام مي كند؟

نبوي در ادامه گفت:

تمام اين اظهارنظرها غيرمستند و غيرعلمي است. يكي گفته بود كه آب درياي خزر هزار برابر حد استاندارد آلوده است، آخر اين آمار از كجا آمده كه ما خبر نداريم؟

كساني كه اينگونه اظهارنظر مي‌كنند، هيچ شناختي از موضوع دريا ندارند.

 

راستي به لطف نماینده خدا در زمین و عوامل و رانتخوانش چه بلائی سر ما ايراني ها آورده اند.

نگین پوردلیر

 

قبلی

برگشت

بعدی