ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

1 . نا گفته های پرونده نشریات دانشجویی (پشت پرده پروژه سرکوب جنبش دانشجویی)             فعالان حقوق بشر در ایران          3
2 . سوزاندن کتاب و کتابخانه و جامعه ساسانی                                                               مجید محمدی محقق                    4
3 . بعد از ما، طوفان نوح؟!!!! برگردان(*):                                                                  لاله حسین پور                          7
4 . میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است                                             صدیقه جعفری                          11
5 . نامه فرزاد کمانگر / معلم و فعال حقوق بشر اعدامی به مناسبت روز معلم                                                                    12
6 . بحران گرسنگی، فقر و فلاکت در جهان سوم                                                            مرجان افتخاری                         13
7 . شلاق این فاجعه برگُرده "قدرت" باید فرود آید! پول روی هم می گذارند و دختر می خرند    تنظیم: مژگان کردقرچلو               14
8 . ازدواج کودکان و مسائل زنان درایران                                                                   علی طایفی                                15
9 . آلودگي آبهاي سواحل عسلويه، ماهشهر و خورموسي بحراني است                               نگین پوردلیر                            20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

هیئت تحریریه
نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

الهه آریانپور                    Elahehe Aryanpour
خلیل رئیسی فرد                   Khalil Raeisi Fard

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: مهناز خزائی

پشت جلد: نگین پوردلیر

قبلی

ببرگشت

بعدی