ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

۳.دامنه آسيب زايی اينگونه برخورد شديد يا خطاهای کودکان بويژه اعدام، چنان آثار خشم ونفرت وکينه‌ای را در ميان خانواده‌های بازمانده اين قسم از کودکان باز می‌نهد که تا چندين گردش نسلی نيز نمی‌توان از آن دوری جست. اين آثار طيف وسيعی از پدر، مادر، خواهر و برادر تا ساير همسالان کودکان قربانی را دربر می‌گيرد .

راهکارها:
بی ترديد ادامه اين روند سبب ساز گسترش بيش از پيش نرخ جرم زايی و کجروی اجتماعی بزرگسالانی خواهد شد که همه ساله از گروه سنی زير
۱۸ سال عبور می‌کنند. برای برون رفت از اين چرخه باطل وشوم می‌توان برخی از برنامه‌های زير را در اسرع وقت در اولويت گذارد:

الف) اصلاح قوانين مدنی ،حقوقی و کيفری در باز شناسی جرايم بويژه در مورد کودکان، در انطباق با قوانين ومعاهدات بين کشورها از جمله حقوق بشر و کنوانسيون‌های وابسته بدان بويژه حقوق کودک،
ب) اصلاح وباز سازی سيستم و سازمان کانون‌های اصلاح وتربيت که طبق ماده ١٨ آئين نامه قانونی و مقررات اجرايی سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور چنين تعريف گرديده است : کانون اصلاح و تربيت مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربيت و تهذيب اطفال غيربالغ و بزهکار يا بزهکارانی که کمتر از ١٨ سال تمام سن داشته باشند (
۱۲). اين کانون امروزه به دليل انباشت کودکان نابالغ وبزهکار در آن و همچنين مشکلات و محد ود يت‌های بسياری که از نظر مالی و مد يريتی گريبانگير آنها است، مرکزی است برای باز پروری جرم و نه جرم زدايی.

پ ) حذ ف مجازات اعدام برای کودکان نيز از جمله مهمترين اقداماتی است که بايد در د ستور کار برنامه ريزی و اجرا قرار گيرد. ا زسوی ديگر کاهش طول دوره زندان کودکان نيز برای سرعت بخشيدن به فرايند جامعه پذيری مجد د کودکان بزهکار و باز پروری آنان با بهره گيری از توان و دانش متخصصان روانشناس و بازگشت آنان به آغوش خانواده از ديگر اولويت‌های مطرح می‌باشد.

ت ) پيش بينی تدابيری برای جدا سازی مادران زندانی که همراه با نوزاد يا کودکان خرد سال خود به حبس‌های طولا نی محکوم شده‌اند از ساير زندانيان بزرگسال وبا جرايم مختلف در بند‌های عمومی نيز بنوبه خود دارای اهميت است. علاوه بر اين می‌بايست بطور جدی از ورود کودکان زير ۱۸ سال در بند‌های بزرگسالان خواه بصورت رسمی يا غير رسمی جلو گيری کرد.

ث ) برنامه ريزی برای پوشش تحصيلی فراگير کودکان نيز از ديگر برنامه‌های راهبردی است که می‌تواند در ميان مدت زمينه گرايش به جرايم وامر بزه را کاهش دهد. در حال حاصر بر اساس آخرين نرخ سرشماری کشور در سال ۱۳۷۵ نزديک ۵/۳ ( سه و نيم) ميليون نفر از کودکان واقع در سن تحصيل ( زير ۱۸ سال ) در فضاهای آموزشی بسر نمی‌برند (۱۳)!

ج) پيش بينی قوانين بازدارنده برای عدم ارتکاب خشونت عليه کودکان در محيط خانه، مدرسه و حتی کار نيمه وقت، ترويج چگونگی حفظ حقوق کودک و باز گشايی مراکزی در سراسر شهرهای بزرگ برای دفاع و پناه کودکان آسيب ديده يا در معرض خشونت و معرفی سريع موارد مشابه از سوی مردم از ديگر نهادهای ضروری برای استيناف حقوق کودکان است.

چ ) بی ترديد اجرای برنامه‌های پيش گفته بدون وجود نهادهای غير دولتی در نقش ديده بان و پيگير، نمی‌تواند تحقق يابد. نظام‌های سياسی غير دمکراتيک به دليل کوته بينی خاص تاريخی شان که ناشی از دولت مستعجل بودن آنهاست، حميت پرداختن به اين مهم را به دليل تعلق آن به آينده، در اولويت‌های برنامه‌ای خود نمی‌گذارند. از اينرو سازمانهای غير دولتی متشکل ا ز صاحبنظران، فعالان اجتماعی، زنان، خانواده‌های آسيب ديده از خشونت عليه کودکان نيز می‌بايست با يک عزم فرا گير بدنبال تشکيل نهادهايی از اين دست باشند. در اين ميان بهره گيری از ياری‌های سازمانهای جهانی و غير انتفاعی در بين کشورها نيز از جايگاه ويژه‌ای برخوردار است.

بوی گند عفونت!

صدیقه جعفری

"آهنی را که موریانه بخورد       نتوان برد از آن به صیقل زنگ"

سعدی

گرگها هنگامی که بره یا گوسفندی برای دریدن نمی یابند و گرسنه می مانند، گرد هم حلقه می زنند و به یکدیگر چشم می دوزند تا هر کدام را که دچار ضعف و سستی شود، بر سرش بریزند و بدرند و ببلعند. این خصلت گرگها تنها محدود به زمان فشار گرسنگی است و جز در این مورد همنوع خود را نمی درند.

تفاوت گرگ صفتانی که 29 سال است بر مردم زجر کشیده میهن نگونبخت ما حکم می رانند با گرگها در این است که سیری ناپذیراند و هر چه به قطر شکم و گردنشان افزوده می شود، اشتهایشان تیزتر می گردد! تنها در سه سال گذشته، ایران از محل فروش نفت حدود 220 میلیارد دلار درآمد داشته است. اگر سردمداران حکومت فاسد و جنایتکار ولی مطلقه فقیه، اعم از آخوندهای آزمند و طماع و یا بازوی سرکوبشان که اینک دم درآورده و به فکر کنار زدن آنان و جانشینی شان افتاده، سیر شدنی بودند این رقم گزاف آنقدر بود که با رعایت "عدالت اسلامی" برادروار با هم بخورند و مثل گرگهای گرسنه یکدیگر را ندرند! شوربختانه یا خوشبختانه چنین نیست و گرگهای حاکم برای دریدن یکدیگر چنگ و دندان نشان می دهند: افشاگری های آقای دکتر عباس پالیزدار ـ که خود را دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم در قوه قضائیه معرفی کرده ـ نمونه ای از این چنگ و دندان نشان دادن هاست. آقای پالیزدار روز 14/2/1387 در جمع دانشجویان دانشگاه همدان گفته است:

"یکی از آقایان علما ـ آیت الله امامی کاشانی، عضو شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران ـ آمد گفت ـ یک پسر معلول دارم و می خواهم یک موسسه توان بخشی بسازم . . . بعد آمد گفت من ساپورت مالی می خواهم فلان معدن سنگ ده بید را که بهترین معدن سنگ دنیاست به من بدهید. بعد از چند وقت گفت کم است معدن دیگری در زنجان را هم به من واگذار کنید و تا به حال این آقا چهار معدن را تصاحب کرده"!

* "آیت الله محمد یزدی ـ رئیس سابق قوه قضائیه و دبیر جدید جامعه روحانیت حوزه علمیه قم ـ آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم، مجوز داده شد.

بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید. آقای نعمت زاده (وزیر صنایع و معادن) هم گفت کارخانه را در ازای 126 میلیارد به شما واگذار می کنیم. در حالی که قیمت واقعی آن 600 میلیارد بود. بعد نامه نوشتند به نعمت زاده که تخفیف منظور فرمایید . . . قیمت را از 600 میلیارد واقعی به 10 میلیارد رساندند . . . باز گفتند که ما پول نداریم. 80 درصدش را به اقساط می پردازیم. نعمت زاده قبول کرد. دوباره گفتند بقیه را هم الان نداریم، بعد از فروش مستغلات کارخانه می پردازیم. خوب، به همین راحتی آقای آیت الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم این کارخانه را در بورس فروخت"!

* "کارخانه ایران خودرو بدون هیچ ضابطه ای به قضات قوه قضائیه ماشین پرشیا را به نصف قیمت داد و بقیه اش را هم به اقساط که همین که ماشین به نامشان شد این اقساط را هم نپرداختند، اما همین بذل و بخشش باعث شد صدای خیلی ها دربیاید. مثلا یک باره بنیادی به نام بنیاد نهج البلاغه آمد گفت که آقا ما هم 500 ماشین با این تسهیلات می خواهیم. اعضای این بنیاد آقایان علی اکبر ناطق نوری، محسن رفیق دوست، حبیب الله عسگر اولادی مسلمان، حسین دین پرور و معزی هستند"! "بعد از این ماجرا باشگاه پرسپولیس به سرپرستی عابدینی و بنیادی به نام همگرایی اندیشه هم صدایشان درآمد که آقا ما هم از این ماشین ها می خواهیم. این بنیاد متعلق به حجت الاسلام فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات و آیت الله علم الهدی امام جمعه حجاب پرور مشهد است"!

 

 

قبلی

برگشت

بعدی