ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

1 . موازنه مثبت با باج دادن تحقق می جوید                                                                                  ژاله وفا                                  3
2 . طلب عفو از چه و به که ؟                                                                                                   نامه اي از فرزاد کمانگر             5
3 . دست آوردهای رژيم شرور جمهوری اسلامی                                                                           حامد داهی                               7
4 . میراث راکفلر، پایه‌های مالی-سیاسی لابی رژیم ایران درآمریکا                                                   تهیه و تدوین: حسن داعی           8
5 . انجمن حجتیه را بهتر بشناسیم                                                                                              مهناز خزائی                           12
6 . "چيز انقلابي"آقای محمود احمدی نژاد در آغازهفته سوم ارديبهشت 1387 میگوید:                         صدیقه جعفری                         15
7 . سرکوبی زنان در رژیم اسلامی ایران                                                                                     اکبر صالح زاده                       16
8 . نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان سنندج به رئیس قوه قضائیه                                                                                           17
9 . ده نفر اول فهرست جوانترين رهبران سياسی جهان تهیه:                                                          مژگان کردقره چلو                    18
10 . ازدواج بهانه جدید رژیم تهیه:                                                                                            نگین پوردلیر                          20
 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

هیئت تحریریه
نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

الهه آریانپور                    Elahehe Aryanpour
خلیل رئیسی فرد                   Khalil Raeisi Fard

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: صدیقه جعفری

پشت جلد: نگین پوردلیر

قبلی

ببرگشت

بعدی