ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

آزادگی           Azadegy

سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی 

سال نهم شماره 150 تیر ماه 1387 یولی 2008 تک شماره 2

ماده اول کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام)

دولتهاي عضو، تائيد ميکنند، قتل عام چه در زمان صلح و يا چه در زمان جنگ يک جرم بين المللي محسوب ميشود و همچنين آنها تعهد مي کنند که از آن جلوگيري نموده و مرتکبين را مجازات نمايند.

 

سران جمهوری اسلامی ایران را به دلیل قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان خونین 1367 بایستی محاکمه شوند.

 

 

برگشت

بعدی