ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . تو مو می‌بینی و من پیچش مو!                                                                   منوچهر صالحی                  3
2 . توضيح در باره يك احضاريه ؛                                                                     شهناز غلامی                    7
3 . انجمن حجتیه را بهتر بشناسیم                                                                    مهناز خزائی                     11
4 . جمله های زیبای بزرگان تنظیم:                                                                   مژگان کرد قرچلو              14
5 . به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار سراسری زندانیان سیاسی                            مرجان افتخاری                16
6 . فراخوان خامنه ای، به سرکوب های بيشتر و شديدتر                                        اکبر صالح زاده                17
7 . ولایت فقیه، نقطه مقابل سکولاریسم                                                             حامد داهی                       18
8 . من شدیداً انقلابی هستم !درود بر انقلاب                                                        صدیقه جعفری                  19
9 . زلزله اجتماعي در زرند: 5 خودكشي در 6 ساعت                                            نگین پوردلیر                   20
 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: اکبر صالح زاده

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت