ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

Juli 2008 Nr. 150

زلزله اجتماعي در زرند:

 

 5 خودكشي در 6 ساعت

 

خودكشي يكي از معضلات جدي و رو به رشد در بين جوانان شهرستان زلزله زده شهرستان زرند شده است. به طوري كه در چند ماه اخير، تقريباً هر روز يك يا دو خبر از اقدام به خودكشي درشهرستان زلزله زده زرند و يا روستاهاي اطراف آن مي شنويم، اما اين بار اين زنگ هشدار بلندتر نواخته شد، چرا كه از ساعت 30 :17عصر الي 40 :22 شب دوشنبه 31 تيرماه، يعني در فاصله زماني 5 ساعت و 10 دقيقه، 5 مورد اقدام به خودكشي در زرند اتفاق افتاد!

به گزارش هفته نامه عصر ظهور نشریه محلی استان کرمان، از اين تعداد خودكشي يك مورد با سم ، يك مورد با ترياك و سه مورد با قرص بوده كه دو مورد به دليل شدت آسيب ديدگي و وخامت حال مصدومان، به كرمان منتقل شدند.

هر چند مسئولين اورژانسهاي دو بيمارستان سینا وامام علی زرند در خصوص ارائه اطلاعات در مورد اين خودكشيها خودداري مي كنند اما شنيده مي شود اين 5 مورد اقدام به خودكشي عبارت بودند از :

مورد اول پسری 20 ساله اهل روستای زلزله زده حتكن اقدام به خودكشي با خوردن ترياك ساعت انتقال به بيمارستان ساعت   17.30

مورد دوم پسری ساكن شهر زرند اقدام به خودكشي با قرص ساعت انتقال به بيمارستان ساعت 18

مورد سوم دختری 19 ساله اهل شهر زلزله زده ريحانشهر اقدام به خودكشي با قرص ساعت انتقال به بيمارستان : ساعت 22

مورد چهارم زنی 36 ساله ساكن شهر شهر زلزله زده زرند اقدام به خودكشي با قرص ساعت انتقال به بيمارستان ساعت 22,20

مورد پنجم مردی 23 ساله اهل شهر زلزله زده خانوك اقدام به خودكشي با سم ساعت انتقال به بيمارستان ساعت 22,40

این پنج اقدام به خودكشي در زرند فقط طي چند ساعت بوده است اما در عین حال ازابتداي سال 87 تا كنون دهها اقدام به خودكشي ديگر كه از لحاظ جنسيت مرد بوده‌اند در شهر زرند صورت پذيرفته است که اخبار مربوط به آن سانسور شده است.

متأسفانه در چند ماه اخير به ويژه از ابتداي سال 87 تاكنون آمار خودكشي در زرند به خصوص در مناطق زلزله زده و بين جوانان، به طرز وحشتناكي بالا رفته است. اين موضوع كه مي توان گفت حتي در كشور بي سابقه بوده، چندين ماه است كه به مرز هشدار رسيده و زنگ خطر را در اين زمينه به صدا درآورده است.

روانشناسان بر اين اعتقادند كه بسياري از افراد متمايل به خودكشي، تحت تأثير مشكلات روحي و رواني قرار مي گيرند و عكس العمل سريع آنان به مسائل گوناگون، استقبال از مرگ است. چنين واكنشي قاعدتا به معناي دوست داشتن مرگ نيست بلكه اين دسته از افراد تنها خواهان درك و محبت ديگران هستند.

شايد اين بار صداي اين زنگ خطر رساتر به گوش مسئولان فرهنگي و اجرايي شهرستان و حتي استان برسد و آنان همين امروز چاره اي براي اين معضل بيانديشند كه فردا دير است!

نگین پوردلیر

قبلی

برگشت

بعدی