ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

 1 .  چند گفتگو با دكتر شاپور بختيار درباره دوران زمامداريش                                                 تهیه: نگین پوردلیر                                                                       3

2 .   جنگ 8 ساله و کسانی که در کشاندن قشون عراق به حمله به ایران دست داشتند                       نشریه انقلاب اسلامی در هجرت                                                   10

3 . خاوران را دوست دارم                                                                                                مرجان افتخاری                                                                        13

4 . مردم ایران قربانيان بی دفاع                                                                                         حامد داهی                                                                                 14

5 . چپاول و دزدی آیت اله ، فقر و فلاکت برای کارگر                                                             اکبر صالح زاده فرد                                                                     16

6 . گفت‌وگو با کیانوش سنجریT در سلول انفرادی زمان انگار ایستاده است                                  نشریه گذار                                                                                18

7 . تهران دهمین شهر نامطلوب جهان برای سکونت شناخته شد                                                  نگین پوردلیر                                                                             20

 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

هیئت تحریریه
نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

الهه آریانپور                    Elahehe Aryanpour
خلیل رئیسی فرد                   Khalil Raeisi Fard

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: مهناز خزائی

پشت جلد: نگین پوردلیر

قبلی

ببرگشت

بعدی