ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 1 . بحران سرمایه داری با تزریق پول بیش تر به بازار حل نمی شود!                                         بهرام رحمانی                                                      3

2 . روضه "انتخابات" و مداحان خارجه نشین آن                                                                     حسن داعی                                                          9

3 . انتقاد بی سابقه دکتر اعلمی از سیستم حاکمه در ایران                                                                                                                                 11

4 . دختران باکره و مردان بیوه                                                                                          محمد رضا اسکندری                                             14

5 . پاکسازی خانه های مجردی                                                                                          سایت انتگراسیون، حنیف حیدرنژاد                            17

6 . پر بازدید کننده‌ ترین صفحات اینترنت در کشورهای مختلف                                                 نگین پوردلیر                                                        18

7 . اخباری از شکنجه گاه مخوف 209                                                                                کانون دفاع از حقوق بشر- آل یاسین                           19

8 . جملات قصار مسئولان در سالی كه گذشت!                                                                      گین پوردلیر                                                         20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد:

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت