ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

 1 . فراردختران از خانه: جبر يا اختيار                                                                                                      پژوهشگر : پروانه زاهدی فر                    3

2 . انتخاب صوفی                                                                                                                                فیروزه بنی صدر                                   6

3 . احمدی نژاد فرماندار خرمشهر می شود                                                                                                  نگین پوردلیر                                       9

4 . نمايشی در ده پرده !نگاهى آمارى به سه دهه "انتخابات" رياست جمهورى در ايران                                            آرش کمانگر                                       10

5 . 40 مورد از عدم مدیریت احمدی نژاد                                                                                                     شهریار ایازی                                     12

6 . جستاری بر سی سال کارنامه جمهوری اسلامی                                                                                        لهراسب زینالی                                     16

7 . آیا این مردم را می شناسید                                                                                                                   ایساک مسیحی                                     17

8 . خرمشهر آزاد شد، اما آباد نشد                                                                                                              خبرگزاری مهر                                    18

9 . افاضات رئیس جمهور انتصابی یا معجزه هزاره                                                                                       نگین پوردلیر                                        20

ر هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

هیئت تحریریه
نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

الهه آریانپور                    Elahehe Aryanpour

 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: شهریار ایازی

پشت جلد: نگین پوردلیر

قبلی

ببرگشت

بعدی