ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشرو میثاق های آن

دانشجو

 

 

نسلی را یا به جوخه های اعدام سپردند و یا درمیدان های مین بقتلگاه فرستادند، حال صحبت از حقوق شهروندی می کند. نه تنها، هیچ مسئولیتی، در این نسل کشی قبول نمی کند که توجیه هم می کند. از ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر دفاع می کند و درباره کشتارهای سالهای 60 می گوید که در آن موقع دولت مظلوم بوده است و بناچار در مقابل منافقین از خود دفاع می کرد. این سقوط اخلاقی انسانها را بجایی می کشاند که آقای موسوی، کروبی و رفسنجانی که در شمار بانیان استبداد مطلقه هستند، و روزی آنها بدترینها بودند، حال پرچمدارکرامت انسان....و بهترینها شده اند!! اما اگر این روند ادامه پیدا کند، باید در انتظار آن باشیم که بدتر از آقای احمدی نژاد پیدا شود تا روزی هم او بهترین گزینه گردد...  استبداد تاب تحمل انسانهای آزادیخواه و حق طلب را ندارد ،زیرا آنها براصول  و مبانی ارزشهای اخلاقی و فضیلتهای انسانی برای بازیافت و تحصیل حقوق انسانی و ملی بطور استوار و پیگیر ایستاده اند و سعی دارد آنها را بشکند و هم رنگ خود بکند. در استبداد، ارزش و غیر ارزش هر روز جا به جا می شوند و محتوای ارزشها و معانی کلمه ها از بین می روند. اما جامعه ای که به بازیهای استبداد تن داد و در آن شرکت کرد، به طور مسلم، دچار سقوط اخلاقی می گردد. زیرا در آن جامعه، میزان قضاوت، حق نیست و میزان، حقی که با مکان و زمان تغییر نمی کند، نیست. میزان قضاوت، را بدترین یعنی قدرت تعیین می کند. آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور ولی فقیه است، میزان خوب و بد شده است. و اینچنین است که حتی رژیم شاه هم جز بهترینها می گردد و بخشی از مردم برای روح رضا شاه دعای رحمت می فرستند و گاه از قول نسل جوان شنیده می شود که از پدر و مادرشان انتقاد می کنند که چرا انقلاب کرده اید که حالا ما بهای آن را بپردازیم. گویی که ایران در رژیم شاه بهشت برین بوده است....بدیهی است هرگاه، در جامعه ای، افرادی که بانی استبداد شده اند و در کشتارها یا نقش داشته اند یا در برابر آنها سکوت کرده اند، بهترینها تلقی شوند، آنها که در مقابل استبداد ایستاده و مبارزه کرده اند، جنایتها، اعدامها و شکنجه ها را افشا کرده اند و بخاطر مقاومتشان یا اعدام شده اند و یا در تبعید گاههای خارجی یا داخلی بسر می برند، آرمان گرا و... توصیف می شوند؟آیا افرادی آرمانگرا، رویا پرور، ساده لوح و یا افراطی بوده اند و هستند....؟ وچنین است که در زبان بعضی از اصلاح طلبان، آقای ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور منتخب مردم ایران، بهتر بود با آقای خمینی سازش می کرد، کوتاه می آمد، تا بالاخره اوضاع درست می شد. اما آنها هیچوقت نمی گویند مشخصاً در مورد چه اموری باید کوتاه می آمد، در باره اعدامها، شکنجه ها، بستن مطبوعات، معامله مخفی با امریکا، ادامه جنگ، فسادها و...؟

اما او، به قیمت چشم پوشیدن از مقام ریاست جمهوری و جان و مال، برای دفاع از حقوق مردم ایران، مبارزه را ادامه داد. آیا فرقی بین آقای موسوی و آقای منتظری نیست؟ در مورد کشتار سال 67، یکی سکوت کرد و حال می گوید ربطی به من نداشت، من مسئولیتی در قوه قضائیه نداشتم و دیگری با اعتراض و افشا کردن این کشتار از قائم مقامی رهبری گذشت و متحمل تبعید داخلی گشت. این چنین است که می بینیم در ایران، آرمانگرائئ ضد ارزش می شود و در مقابل واقعیتگرایی که معنائی مشخص ندارد، ارزش می شود. به خاطرهمین است که مبارزان راه آزادی و استقلال چه توسط رژیم و چه توسط کسانی که در بازی انتخابات رژیم شرکت می کنند شدیدا سانسور می شوند زیرا این افراد آینه رسوایی آنها هستند. حال اگر دو کاندیدای اصلاح طلب صحبت از کرامت انسان، لغو اعدام کودکان و ....  می کنند نتیجه سالها مبارزه تلاشگران راه استقلال و آزادی و مدافعان حقوق بشر است و ناشی از فشار جامعه و مطالباتش می باشد.

 در پایان، مایلم به خوانندگان عزیز این مطلب را یادآور شوم که قصدم از این نوشته قضاوت در مورد اشخاص نیست. می دانم بسیارند کسانی که اگرچه ترجیح می دهند در انتخابات تحمیلی شرکت کنند، ولی در صداقت و وطن دوستی آنها هم شکی نیست. قصدم در اینجا فقط برشمردن پاره ای از پیامدهای سنگین راه و روش کسانی است که هرچند دل در گرو ایرانی آباد و آزاد و سرفراز دارند، ولی گویی در چنبره اندیشه های فایده گرایانه به تبعات درازمدت این کار خویش توجه لازم را مبذول نمی دارند. برای نظام ولایت مطلقه فقیه، آنچه که اساسی است اینست که با شرکت مردم در انتخابات، رژیم در خارج از کشور مشروعیت داشته باشد. بدین خاطر است، که به سایتها و روزنامه ها، بخشنامه صادر شده است که صحبت از تحریم انتخابات ممنوع است. و کسانی که از تحریم انتخابات دفاع کرده اند، دستگیر و زندانی شده اند. تحریم انتخابات نه دعوت به انفعال است نه بی تفاوتی، نه عملی مقطعی. تحریم، سر آغاز فصلی جدید است.

گواهی دادن بر تغییر یک روحیه است، یک طرز فکر است. فکری که متوجه فریبکاری ولی فقیه و قدرت استبدادی است و متوجه شده است که برای رسیدن به استقلال و آزادی و کرامت انسان، جز با نه گفتن صریح و شفاف به  نظام ولایت مطلقه فقیه، راه دیگری نیست. تحول روحیه تسلیم به روحیه مقاومت راه رهایی است. روحیه ای که به توانایی خود اتکا می کند و تغییر و تحول را نتیجه عمل خود می داند. آنچه رژیم را می ترساند اینست که خود نظام ولایت مطلقه فقیه، و نه مهره ای از آن، مانند آقای احمدی نژاد، به عنوان عامل فاجعه شناخته شود و با آن مبارزه گردد. با تغییر روحیه، جامعه، اخلاق، پایداری، دفاع از  منزلت و کرامت انسان، آزادی، استقلال را در عمل انسانها و نه در قیاسهای صوری، می بیند و موضوع قضاوت می کند. در آن زمان، بهترینهای واقعی جامعه ما، انسانهایی که عمری الگوهای اخلاق، پایداری، جوانمردی و از مبارزان خستگی ناپذیر راه استقلال و آزادی بوده اند و هستند، در وطنشان، فرصت خدمت به مردم را  باز خواهند یافت.   

         احمدی نژاد فرماندار خرمشهر می شود

نگین پوردلیر

مشکل اول مردم خرمشهر همان مایه حیات -آب- است طرح های گوناگونی شروع شده و اقداماتی هم انجام شده است اما مشکلات آب این منطقه آنطور که مردم توقع دارند حل نشده است.

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات موجود در خرمشهر گفت: بنده شخصا تصمیم گرفتم به عنوان فرماندار یا معاون فرماندار در خدمت مردم غیور خرمشهر باشم تا کارها با سرعت انجام شود.

به گزارش مهر محمود احمدی نژاد که صبح شنبه در آستانه سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در جمع مردم این شهر سخن می گفت با بیان اینکه دولت در جلسه خود 6 طرح بزرگ صنعتی مخصوص خرمشهر را تصویب کرده است، خطاب به حاضران گفت بنده برای اینکه مشکلات مردم این شهر حل شود در همین جا و در جمع شما تصمیم گرفتم که به عنوان فرماندار یا معاون وی در خدمت شما باشم و کارها را شخصا پیگیری کنم.

رئیس جمهور همچنین گفت:

دولت بودجه این 6 طرح بزرگ را اختصاص داده و امیدوارم این کارها سریعا اجرایی شود.

احمدی نژاد حل مشکلات اشتغال و آب خرمشهر و آبادان را از مهمترین برنامه های دولت برای این دو شهر خواند و گفت: من می دانم اشتغال هایی که تا کنون انجام شده پاسخگوی جوانان خرمشهر و آبادان نیست نیازمند کارهای جدی است که در دستور کار دولت قرار دارد. وی همچنین در خصوص مشکل آب استان خوزستان به ویژه دو شهر خرمشهر و آبادان گفت: مشکل اول مردم خرمشهر همان مایه حیات -آب- است طرح های گوناگونی شروع شده و اقداماتی هم انجام شده است اما مشکلات آب این منطقه آنطور که مردم توقع دارند حل نشده است. رئیس جمهور با اشاره به انتقال آب از کرخه به این منطقه گفت: طرح انتقال آب کرخه در دستور کار قرار گرفته که با سرعت خوبی در حال انجام است.

 

قبلی

برگشت

بعدی