ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

Mai 2010 Nr. 184  

از کلمات قصاراحمدی نژاد

همزمان براي اصلاح امور کشور و اصلاح جهان

احمدی نژاد :

قوه قضائيه بايد پيگير اجراي عدالت در عرصه بين المللي باشد ،بايد دادگاهي ايجاد شود و همه جنايتکاران جهان پاي ميز محاکمه قرار گيرند.

واحد مرکزي خبر : رئيس جمهور گفت :

قوه قضائيه بايد پيگير اجراي عدالت در عرصه بين الملل باشد و گام اول آن صيانت از حقوق ملت ايران است .

آقاي احمدي نژاد صبح امروز در همايش سراسري مسئولان قضايي کشور با اشاره به اينکه ايران امروز نقطه اميد ملت هاست و در عين حال قلدرها براي ملت ايران حکم غيابي صادر مي کنند افزود : بايد دادگاهي ايجاد شود و همه جنايتکاران جهان پاي ميز محاکمه قرار گيرند بوپژه آنان که به حقوق ملت ايران تعدي کردند .

رئيس جمهور افزود :

اين توانمندي در قضات، قوانين و ظرفيت قوه قضائيه وجود دارد وبايد نگاه ، نگاه جهاني باشد.

احمدي نژاد تصريح کرد :

گستره عدالت جهاني است و بدون استقرار عدالت در کل جهان امکان اصلاح وجود ندارد .

وي افزود : ما بايد همزمان براي اصلاح امور کشور و اصلاح جهان تلاش کنيم زيرا اصلاح اين دو لازم و ملزوم هم هستند و بدون هر يک اصلاح ديگري محال است .

مثلی است معروف :

قاچ زین اسبت را بگیر

اسب سواری پیش کشت

میترا ورسائی

 

قبلی

برگشت

بعدی