ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

مقالات

. درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه    2                                                منوچهر صالحی                                                                   3

2 . نقش زبان مادری در آموزش زبان دوم                                    نويسنده:Jim Cummnis مترجم: ناصر ايرانپور                                   5

3 . اصلا تو را آورده اند اینجا تا بشکنی:                                       ن. سادات                                                                                   9

4 . سراب ظرفیت های اجرا نشده قانون اساسی                              محمد جعفری                                                                              11

5 . اينجا تهران است...                                                            میترا ورسائی                                                                              15

6 . من یک کارگر زنم؛ جرم این است                                          خبرگزاری ایلنا                                                                             16

7 . زلف پریشان زنان و گسل های لرزان تهران                             آرش کمانگر                                                                               17

8 . افاضات معجزه هزاره سوم                                                   میترا ورسائی                                                                              19

9 .  از کلمات قصاراحمدی نژاد همزمان براي اصلاح امور کشور و اصلاح جهان    میترا ورسائی                                                             20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: طناز نعزی 

 پشت جلد: میترا ورسائی

برگشت