ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

عوامل شبکه در معاونت امنیت :

محمود امانی، ناصر رحیمی، عباس هاشمی، صادق نخعی، محسن مهدوی، حسین جوادی، علی اعلائی، محمد علوی، حسین نجفی، خسروی، رئوف، حسین مهدوی، احمد عبادی، حمید صادق، مهدی امامی، محسن قائمی، حسن حاجی پور، حسین زاده، مجید چوپان، مهدوی، مسعود صدرالاسلام، سجاد، حسن مسلمی و طاهر. (صفحه 225 شبنامه 80 صفحه ای)

سناریو سازی

درشرایطی که نقش موسوی (مصطفی کاظمی) و صادق (مهرداد عالیخانی) در قتلها محرز شده بود و با تلاشی که برای پنهان کردن ماهیت اصلی این دو صورت می گرفت تا غیر از دلایل تدین و انقلابیگری انگیزه دیگری در اجرای قتلها مطرح نگردد عده ای به تلاش افتادند تا با سناریوسازی های مناسب به نوعی افکار عمومی را به انحراف بکشانند.در داخل وزارت اطلاعات شفیعی، پور محمدی (معاونین) و خزائی دفتر دار دری نجف آبادی با مشورت موسوی سناریویی را پی ریزی نمودند تا فردی را به ظاهر از ترکیه به ایران بیاورند و در حین ترور یکی دیگر از کانون نویسندگان (مثلا گلشیری) او را دستگیر و مضروب نمایند و با اعترافات مصنوعی او اینطور جا بیاندازند که شبکه ای با انگیزه مالی، سفارش انجام قتلها را در وزارت اطلاعات گرفته و آمرین اصلی را نیز نمی شناسند و خلاصه سناریویی طرح شود که همه به آن رضایت دهند و فرد مضروب و دستگیر شده نیز پس از اعترافات بر اثر شدت جراحات فوت نماید.

در بیرون نیز یونسی که مسئول سازمان قضائی نیروهای مسلح و عضو ارشد کمیته تحقیق ویژه قتلها بود پیشنهاداتی از این نوع را تعقیب می نمود تا عناصری را به عنوان نیروهای انقلابی خود سر معرفی نمایند و بعد از محاکمه و صدور حکم در مورد آنها مخفیانه از کشور خارج شوند و یا عواملی از اشرار و مفسدین اعدام شده و عامل این جنایت معرفی شوند، همه این تلاشها با فضای خاص سیاسی موجود در کشور نتوانست به اجرا درآید اما این تلاشها بعدها معرف نیات واقعی پیشنهاد دهندگان شد.

کشف خانه امن و مملو از امکانات گسترده جعل، تسلیحات، اطلاعات و اسناد خارج شده از وزارت اطلاعات، حکایت از وجود شبکه مقتدر و توانمندی بود که همه گونه امکانات مالی، تسلیحاتی، مراقبتی، جاسوسی، تعقیب، ترور، بمب گذاری و اجرای عملیاتهای خرابکاری تروریستی پنهان را داشت.

بهمن اعتماد پسر دائی سعید امامی مسئول شورای مقاومت (مجاهدین خلق) در انگلیس می باشد.

با هماهنگی با شورای مقاومت (مجاهدین خلق)، پس از انجام ترورها در ایران توسط باند فلاحیان، سعید امامی، در یک اقدام هماهنگ مجاهدین خلق برای گمراه کردن بازرسان و افکار عمومی مسئولیت ترورها را بعهده می گرفتند.

مجتبی خامنه ای و قتل های زنجیره ای

بالای دفتر خامنه ای در خیابان پاستور، مجتبی خامنه ای دو اتاق دارد که ملاقاتهایش را در آنجا انجام می دهد. یکبار در همان اتاقها به سعید امامی می گوید که چرا همین کاری را که با لات ها کردی با روشنفکرها نمی کنی ؟

سعید امامی می گوید : کتبی بنویس.

حجازی رئیس دفتر خامنه ای به دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت می نویسد که با درخواست های آقای امامی موافقت کن. بعدها که دری نجف آبادی متهم شد که در قتلها دخالت داشته گفت : در صورتی که من دستگیر شوم نامه حجازی را که مخفی کرده ام، منتشر خواهد شد تا معلوم شود که قتلهای زنجیره ای دستور مجتبی بوده است. در نتیجه موضوع قتلهای زنجیره ای نتوانست به گردن دری نجف آبادی بیفتد، اما کسی یقه مجتبی را هم نگرفت. سعید امامی تا زمانی که دستگیر نشده بود هر یکشنبه بعد از ظهر از ساعت 4 تا 7 شب مجتبی را در همان دو اتاق بالای دفتر رهبری ملاقات می کرده است. سعید امامی و مجتبی خامنه ای در سفر لندن، رابطه نزدیکی با یکدیگر پیدا می کنند.

همسر سعید در بازجویی هایش در پرونده قتل های زنجیره ای اینگونه اعتراف کرده بود : "سعید وقتی از لندن بر می گردد با مجتبی (خامنه ای) خیلی دوست می شود، سعید مسئول امنیت داخلی وزارت اطلاعات بود، از همان سالها مخالفت با آقای خامنه ای شکل ظاهری به خود گرفت. ابتدا لات های تهران را کشتند که محسنی اژه ای و آیت الله خوشبخت (پدر زن مصطفی خامنه ای) حکم قتل ها را صادر می کردند و بچه های اطلاعات، عملیات را اجرا می کردند.

(لات هایی که بوسیله وزارت اطلاعات کشته شدند قرار بود در کودتایی بهمراه نظامیان و برخی افراد با نفوذ در کشور شرکت کنند که کودتا فاش شده و افراد زیادی دستگیر و اعدام می شوند. شرح کودتا در کتاب "پشت پرده های انقلاب اسلامی اعترافات حسین بروجردی"موجود می باشد.)

یکی دیگر از مسائلی که همسر سعید بعد از آزاد شدن از زندان و در جواب مطبوعات و اتهامهایی که به همسرش زده می شد اعتراف کرده بود این حقیقت بود : "مادر آقا مجتبی سعید رو مثل پسرشون دوست داشتند" که این موضوع به هیچ وجه از سوی بیت رهبری تکذیب نشد.

مصطفی خامنه ای فرزند اول خامنه ای و همسرش دختر آیت الله خوشبخت است. (آیت الله خوشبخت و محسنی اژه ای فتوای قتل عام لات ها را صادر کردند.) مصطفی و مجتبی هر کدام 16 محافظ دارند که غیر از دو نفرشان بقیه دیده نمی شوند.

مسعود خامنه ای همسر سوسن خرازی، فرزند آیت الله خرازی و خواهر صادق خرازی است.میثم خامنه ای همسر خانم لولاچیان، فرزند یک بازاری است.بشری خامنه ای همسر پسر محمدی گلپایگانی (رئیس دفتر خامنه ای است و همسری انگلیسی دارد که می گویند مسلمان شده است.)

هدی خامنه ای همسر پسر برادر آقای مهدوی کنی است.

مجتبی خامنه ای همسر دختر حداد عادل است. وی با طائب در دوران جنگ در جبهه آشنا شد. مجتبی در یکی از سفرهایش به انگلیس به همراه مادرش و به محافظت سعید امامی، همسرش و گروهش به بهانه معالجه به انگلیس می روند. (خامنه ای آنقدر سعید امامی را دوست داشت و به وی اعتماد داشت او را مسئول خانواده خود کرده بود). (بخشی از اعترافات برخی از ماموران وزارت اطلاعات و بیت رهبری که سال گذشته از کشور فرار کرده و با همکاری محسن مخملباف در سایت وی منتشر کردند).

عملیاتهای انجام شده توسط باند علی فلاحیان و سعید امامی :در حقیقت ترور ها توطئه ای برای حذف رهبران اپوزیسیون (مخالفان) در داخل و خارج بوده که محکومیت بین المللی را نیز برای ایران در پی داشت.

 

قبلی

برگشت

بعدی