ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

 

مقالات

1 . وضعیت صادرات گاز ایران از طریق خط لوله و سلطه سپاه بر آن                 ژاله وفا                                                          3

2 . اسناد و مدارکی که هر ایرانی باید از آن آگاه باشد ـ بخش دوم                                                                                             6 

3 . بسيجی های زمان جنگ؛ اسلام گرايی و مرگ                                          سعید پیوندی                                                     9

4 . جوک‌های قومیتی چه کسری از جوک‌های فارسی را تشکیل می‌دهند؟             علی طایفی                                                        10

5 . نسل جديد فمینیست‌های ایرانی در جنبش زنان ایران                                   نوشین کشاورز نیا                                              12

6 . نمایش  روز قدس 89 شاخص تمام نمای فروپاشی حاکمیت                          اتحاد برای ایجاد شوراهای مردمی                           18

7 .        شعر آزار  اثر سيمين بهبهاني:                                                     محمد وهابی                                                      20

 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: طناز نعزی

 پشت جلد: محمد وهابی

برگشت