ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

آزادگی           Azadegy

سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی 

سال دهم شماره 192 دی ماه 1388 ژانویه 2011 تک شماره 2  

یکی‌ هم مرا دوست بدارد....


     یکی‌ هم مرا دوست بدارد

              ای،‌های ای....
                           بیا با عشق، گمشدهٔ‌ها را پیدا کنیم
                                                  بیا با مهر
، غریبان را آشنا کنیم

 

 

 

برگشت

بعدی