ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

مقالات    

1 . 18 عکس منتشرنشده از راه ‌پيمايی مصدق و همراهان‌اش به کاخ مرمر                        اميرشهاب رضويان                                                                                 3

2 . جنایت ارسال پارازیت در آسمان شهر                                                                   محمد.س                                                                                               9

3 . تاکیدی مجدد بر ضرورت تشکل                                                                          آرش کمانگر                                                                                           10

4 . فقط ببينيد با اين مردم چه ها مي کنند                                                                     آذر جواد                                                                                                12

5 . برای شهلاجاهد و لاله سحرخیزان ...                                                                    بهاره رهنما                                                                                           13

6 . به استقبال 16 آذربرویم!                                                                                    تقی روزبه                                                                                              14

7 . از اميد دادن‌های آقای کروبی بی‌دليل نيست تا اميرحسين آريان‌پور و حماقت‌اش                  ف. م. سخن                                                                                           16

8 . ریشه شناسی "جهنم"                                                                                         گردآورنده، الهام قهرمانپور                                                                        19

9 . سرزمین من                                                                                                   خ. سوری                                                                                               20

 

ر هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

همکاران

میترا ورسائی         Mitra Varsaie
ن. سادات                N. Sadat
 طناز نعزی           Tannaz Noezi
 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: طناز نعزی

پشت جلد: خ. سوری

قبلی

ببرگشت

بعدی