ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

مقالات     

1 . درس‌هایی دربارۀ آته‌ئیسم (بی خدایی)                                                                     پیشگفتار و ترجمه : رضا ناصحی                                     3

2 . اسناد فاجعه کهريزک                                                                                         خبرگزاری جرس                                                          8

3 . الان رودخانه کارون را ببینیم                                                                               تنظیم: الهام قهرمانپور                                                    15

4 . زنده باد دولت استبداد سکولار                                                                            منوچهر صالحی                                                           16

5 . آآسد ممد ؛ اگه ما بریم رأی بدیم تو میای برامون پس بگیری ؟                                    علیرضا رضائی                                                             20

 

ر هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

همکاران

میترا ورسائی          Mitra Varsaie

     الهام قهرمانپور         Elaham Ghahremanpour
ن. سادات                N. Sadat
 طناز نعزی           Tannaz Noezi
 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: الهام قهرمانپور

پشت جلد: علیرضا رضائی

قبلی

ببرگشت

بعدی