ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

نامه سرگشاده کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت به وزیر علوم :

فاطمه ایزدپناه

با توجه سرکوب دانشجویان به ویژه در تیر ماه 1378 و سپس زندانی کردن های طولانی مدت دانشجویان معترض و پس از آن هم دستگیر و سرکوب دانشجویان به ویژه زنان و اخیرا هم با دستور تفکیک جنسی دانشگاه ها و حذف 51 رشته دانشگاهی از حضور زنان در آن و اخراج استید دانشگاه و ... کمیسیون زنان تحکیم وحدت که خود شان از وابستگان رژیم هستند وادار به اعتراض و نوشتن نامه به شرح زیر نموده است را برای شما خوانندگان عزیز اعلام می کنم .

 

ما خواهان عذرخواهی و استعفای شما و منصوبین تحت امرتان هستيم

جناب آقای وزیر علوم!

به شما سلام می کنیم و آن را نشانه ادب قشر فرهیخته ای می دانیم که این روزها از بد روزگار تحت سیطره مدیرانی قرار گرفته اند که به حداقلی از اخلاق و شرافت پای بند نیستند.

این نامه را در حالی می نویسیم که هانا عبدی، دانشجوی کرد ۲۱ ساله، به ۵ سال زندان و تبعید محکوم شده، هزاران دختر دانشجو امسال به واسطه طرح سهمیه بندی جنسیتی از ورود به دانشگاه محروم گردیده و صدها دختر دانشجو به جرم آنچه که شما آن را پوشش نامناسب می نامید در کمیته های انضباطی محکوم شده اند.

این نامه را از آن جهت می نویسیم که جنابعالی در نخستین اظهار نظر رسمی خود افشای عمل شرم آور معاونت فرهنگی دانشگاه زنجان را فرصت طلبی و اشاعه فحشا نامیدید و اظهار داشتید که این فیلم چیزی را ثابت نمی کند.

شگفت آور است که همچنان به جای پاسخگویی نسبت به عمل شنیع معاون انتصابی دانشگاه زنجان در مورد این فاجعه اما و اگر می آورید و به غیراخلاقی بودن انتشار فیلم و نبود مدارک کافی اشاره می نمایید! به راستی اکنون که با وجود چنین فیلمی اما و اگر می آورید، در نبود این فیلم و صدای ضبط شده این معاون فاسد چگونه قضاوت می کردید؟! بر اساس همین باور از شیوه برخورد دولتمردان بود که دانشجویان را بر آن داشت تا خود رأساً مانع از تداوم این عمل شرم آور شوند. زیرا عملی شدن خواسته ی شوم آقای معاون فرهنگی هم بر روحیه آن دختر قربانی تاثیر مخرب عمیقی داشت و هم دیوار حاشای امثال شما آن قدر بلند بود (و هست!) که کل واقعه را منکر می شدید چنانکه در چندین حادثه ی مشابه که از قضا توسط دانشجویان افشاء شد نیز چنین کردید. جالب این که این شبهه افکنی شما در حالی صورت می پذیرد که رئیس منصوب جنابعالی در دانشگاه زنجان، وقوع این عمل شرم آور را پذیرفته و به خاطر آن عذرخواهی نموده است و در نهایت دادستان زنجان نیز بر این عمل بی شرمانه معاونت دانشجویی صحه گذاشت.

اما به راستی در دانشگاه رازی کرمانشاه که یکی دیگر از منصوبین دولت به دانشجوی دختری تعرض نمود و حجت بر همه تمام شد به غیر از شکایت از روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت و خبرگزاری انتشار دهنده ی خبر(ایلنا) و محاکمه آن ها چه کردید؟ و با آن مسئول متخلف چه برخوردی صورت گرفت؟ درحالیکه در تمامی این حوادث سرنوشت دختران قربانی در هاله ای از ابهام قرار گرفته و حتی گاهی اخباری مبنی بر اخراج آنان از دانشگاه به گوش رسیده است.

در ماجرای رسوایی اخلاقی معاون دانشگاه زنجان، امروز خبر دستگیری و بازداشت دختر دانشجوی قربانی، و نیز احضار برخی متحصنین به گوش می رسد. یقینا در سیستمی که سردارِ زارعی، رئیس طرح امنیتِ اخلاقی، با وجود اتهامات اخلاقی شنیع آزاد می شود، در حادثه ی زنجان بازداشت شاکی به جای متهم چندان دور از انتظار نبوده است. شاید باید منتظر اجرای سناریویی باشیم که از روز پس از حادثه، در موضع گیری های شما و حامیان دولت در برخورد با افشاء کنندگان فساد معاون دانشگاه زنجان بازتاب یافته بود.

جناب آقای زاهدی

آنچه بر ما، دختران دانشجو، در دوران وزارت شما می رود علاوه بر نهادینه کردن تبعیض هایی همچون طرح سهمیه بندی جنسیتی پذیرش در دانشگاه ها، احساس عدم امنیتی است که در برخورد با مدیران انتصابی ظاهرالصلاح شما گریبان دختران دانشجو را رها نمی کند.

آقای وزیر، شرم نمی کنید که مسئله ی تعرض به دانشجوی دانشگاه زنجان را تنها به تغییر یک فرد تقلیل می دهید؟! و سعی در انحراف افکار عمومی از اصل واقعه دارید؟! در حالی که این حداقل چهارمین بار در طول دوران صدارت شماست که تعرض به دختران در دانشگاه ها افشا می شود و بی شک موارد بسیاری از ترس بی آبرویی آشکار نشده است.

 

 

برای ما تمایزی میان این و آن مدیر منصوب حکومتی نیست، ما می دانیم که تا آن گاه که ساختار قدرتمند، متمرکز و در عین حال غیرپاسخگوی کمیته های انضباطی به شیوه ی کنونی وجود دارد، این کمیته ها جولانگاه بوالهوسی منصوبین شما خواهد بود.

آقای وزیر علوم!

بترسید از چشم بستن بر واقعیات. آیا بر این واقعیت که حادثه ی دانشگاه زنجان اولین مورد تعرض مدیران شما به دختران دانشجو نبوده است، چشم فرو می بندید؟ شما که به دستور رئیس دولت، اساتید به ظن خود سکولار و لیبرال را از دانشگاه اخراج کردید، شما که کمترین مشی سیاسی غیرخودی را میان هیأت های علمی و کادر مدیریت دانشگاه و تشکل های دانشجویی منتقد تحمل نکردید و بر همین اساس تنها اساتید داعیه دار ارزشها و نزدیک به تفکر سیاسی خود را بر مسند خطیر مدیریت دانشگاه ها گمارده اید، اکنون باید پاسخگوی عملکرد منصوبین خود باشید. آیا ارزش های شما حکم می کند که دختران دانشجو در خلوت اتاق های قدرت اسیر هوس های شیطانی منصوبینتان شوند؟ اگر چنین نیست، پاسخ جامعه ی دانشگاهی را در قبال معیار این انتصاب های ارزشی ! چگونه می دهید؟

 

 

قبلی

برگشت

بعدی