ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

مقالات        

1 . هنجارها را بشکنید: نقدی اجتماعی بر هنجارهای اجتماعی                                                      علی طایفی                                                           3

2 . برف و سرما در مناطق زلزله‌زده؛ هزاران نفر بدون سرپناه امن                                              آرش صفائی                                                         7

3 . نان آور کوچک                                                                                                           انسیه حنیف نژاد                                                    8

4 . تقدم و تاخر در مبارزه برای دمکراسی و رهایی ملی                                                             یونس شاملی                                                         9

5 . چگونه تحريم های بين المللی اقتصاد ايران را در هم شکستند؟                                                  جمشيد اسدی                                                         11

6 . طاهره قُرةالعَین، شیرزن مبارز تساوی حقوق زنان و آزادی بیان                                             میترا کفایت حقیقی                                                   13

7 . شاه، مجاهدین، فدائیان، خمینی، عاشورا، اسلام                                                                    نوید اخگر                                                            15

8 . کودکان معتاد، قربانی تباهی در قدرت                                                                                                                                                        16

9 . آقازاده و شبکه های ماهواره ای !                                                                                    مهدی خزعلی                                                        18

10. اینجا ایران است                                                                                                          سارا منظری                                                       20

 

در هر2 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

همکاران

   ن. سادات                          N. Sadat

میترا کفایت حقیقی          Mitra Kefayat Haghighi
سارا منظری                  Sara Manzari
 حمید مقدم نیا      Hamid Moghaddamnia
 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 163 261 12 57

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: سارا منظری

پشت جلد: سارا منظری

قبلی

ببرگشت

بعدی