ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید آزادگی 


 

نیشگونه

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 
 

عدم هماهنگی در امداد رسانی زلزله بم از دید سایر کشورها

محمد امین قیدی

در حاشيه زلزله اخير در بم و همزمان با موج کمکهاي داخلي و خارجي، رسانه هاي مختلف بين المللي از هرج و مرج حاکم به اين شهر در مسير امدادرساني ابراز تعجب ميکنند. در همين باره، خبرگزاري فرانسه روز دوشنبه 8 دي ماه با مخابره گزارشي نوشت:غرش هواپيماها هرگز در کوههاي اطراف بم اينقدر پرطنين نبوده و هرج و مرج در فرودگاهش هرگز اينقدر پرشتاب نبوده، اکنون که در مرکز تلاشهاي امدادي بين المللي در پي زلزله ويرانگر روز جمعه قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاري فرانسه از بم، محمد محبي، فرمانده ملياتي روي تنها باند فرودگاه، ميگويد:از صبح امروز 60 هواپيماي ايراني و 13 هواپيماي خارجي از کشورهاي ايتاليا، اوکراين، ترکيه، الجزاير، مراکش، فرانسه و آذربايجان داشته ايم.

بنابر اين گزارش، هواپيماهاي سازمان ملل، بالگردهاي نظامي ايران و هواپيماهاي باري سي-130 (هرکولس) يکي پس از ديگري بر زمين مينشينند در حالي که نيروهاي امدادي بين المللي سخت سرگرم تخليه محموله هاي خود هستند و چه بي نظمي بدي و هماهنگي ضعيفي در آنجا حکمفرماست.

يک آتش نشان فرانسوي به فرانس پرس گفت:در زلزله الجزاير کاميونتها منتظر ما بودند تا هواپيمارا تخليه کنيم.  اوه سيسلاک، مسوول گروه 29 نفري امدادگران نروژي نيز گفت: مقامات سازمان ملل به ما گفتند براي استفاده از سگهاي بوکش ديگر دير شده است. من به آنان گفتم حتي اگر بتوانيم زندگي يک نفر را نجات دهيم بايد به اين کار بپردازيم. هنوز فرصت هست.علاوه بر آن افراد صليب سرخ خواستار کمک ما شده اند.

اين گزارش مي افزايد:براي کساني که در ساعت يک بامداد روز يکشنبه به فرودگاه کرمان رسيده اند هنوز 10 ساعت انتظار براي ادامه سفرشان لازم است. آنان به خاطر از دست دادن چنين وقتي به شدت تلخکامند.ولي فرودگاه بم وضعيت متفاوتي دارد. هواپيماها به محض تخليه محمولاتشان از زمين برميخيزند زيرا مکاني براي ايستادن بي مورد وجود ندارد. در حاليک ه همه چيز در ابر ضخيمي از گردوغبار پوشيده شده، پليس سعي دارد جلوي جمعيت را بگيرد در حالي که وانت بارها به سرعت در حرکتند.پيدا کردن يک مسوول در اين شرايط کار آساني نيست. ساختمان اصلي فرودگاه، که ديگر شباهتي به يک فرودگاه ندارد، خود بر اثر زلزله آسيب ديده است. نوار نقاله مخصوص چمدانهاي فرودگاه زير انبوهي از داروها پنهان شده و داوطلبان هلال احمر ايران آنها را به طور درهم برميدارند.

اين گزارش مي افزايد:براي کساني که در ساعت يک بامداد روز يکشنبه به فرودگاه کرمان رسيده اند هنوز 10 ساعت انتظار براي ادامه سفرشان لازم است. آنان به خاطر از دست دادن چنين وقتي به شدت تلخکامند.ولي فرودگاه بم وضعيت متفاوتي دارد. هواپيماها به محض تخليه محمولاتشان از زمين برميخيزند زيرا مکاني براي ايستادن بي مورد وجود ندارد. در حاليک ه همه چيز در ابر ضخيمي از گردوغبار پوشيده شده، پليس سعي دارد جلوي جمعيت را بگيرد در حالي که وانت بارها به سرعت در حرکتند.پيدا کردن يک مسوول در اين شرايط کار آساني نيست. ساختمان اصلي فرودگاه، که ديگر شباهتي به يک فرودگاه ندارد، خود بر اثر زلزله آسيب ديده است. نوار نقاله مخصوص چمدانهاي فرودگاه زير انبوهي از داروها پنهان شده و داوطلبان هلال احمر ايران آنها را به طور درهم برميدارند.

اشتفان دودا از سازمان امداد فني آلمان که به عنوان امدادگر در بم به سر ميبرد نيز به خبرگزاري آلمان گفت: در اين شهر حتي وسايل فني ساده چون بيل وجود ندارد ومردم با دست خالي در جستجوي بستگان خود از زير آوارها هستند.

اين خبرگزاري روز دوشنبه در گزارشي با اشاره به تلاش امدادگران بين المللي در شهر زلزله زده بم و به نقل از دودا افزود:

 
     

قبلی

برگشت

بعدی