ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

 

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 
 

٤/٤/٨٢ تحقيقات نيروي انتظامي انجام و نهايتا چنين گزارش مي‌نمايند كه چون اتهام خانم زهرا كاظمي عنوان امنيتي دارد به دادسرا عودت داده شده و ساعت ‌١٧:20 مورخ ‌٤/٤/١٣٨٢ از طريق دادسرا به مأمورين اطلاعات تحويل و به بند بانوان منتقل و از ساعت ‌٢١:30 در زندان اوين توسط كارشناسان وزارت اطلاعات به مدت ‌٣٠ دقيقه به طور شفاهي با مرحومه كاظمي گفت و گو شده سپس به بند بازگردانده مي‌شود و تا ساعت ‌١٠ صبح روز ‌٥/٤/١٣٨٢ در بند زنان استقرار داشته است و سپس از ساعت ‌١٠ الي ‌١٤ همان تاريخ مجددا بازجويي انجام شده و مجددا ساعت ‌١٤ به بند بازگردانده شده و تا ساعت ‌١٥:30 در آن‌جا مي‌ماند و در اين فاصله به لحاظ اعتصاب غذا حالت ضعف و بي‌حالي داشته كه به همين لحاظ در ساعت ‌١٦:30 توسط پزشك مورد معاينه قرار گرفته و به وي تاكيد مي‌شود كه ضمن پرهيز از اعتصاب غذا دارو مصرف كند و سپس از ساعت ‌١٧ الي ‌١٩ بازجويي ادامه يافته و مجددا با احساس ضعف و سستي خانم زهرا كاظمي مواجه مي‌گردند كه در اين هنگام توسط پرستار نوشيدني داده شده و به بند بازگردانيده مي‌شود و ساعت ‌٢٠:40 از طرف محافظين به سرپرست بند اعلام مي‌شود كه متهم بي‌حال است. از بهداري پرستار به بند مراجعه و خانم كاظمي مي‌گويد بي‌حال هستم آمپول تقويتي مرا تزريق كنيد متهم پس از اداي اين جملات مي‌خوابد و پس از ‌١٠ دقيقه مجددا گزارش ناراحتي شديد وي به پرستار اعلام مي‌شود پس از چند لحظه حال وي وخيم و با تهوع خون روشن از دهانش مشاهده مي‌گردد و پرستار وي را با ويلچر به بهداري زندان اوين انتقال مي‌دهد و ساعت ‌٢٣:30 مورخ ‌٥/٤/١٣٨٢ بهداري اوين تصميم مي‌گيرد بيمار را كه حالش به وخامت گذارده به بيمارستان بقيه‌الله الاعظم منتقل كند در اين ساعت بيمار به همراهي ‌٣ نفر مراقب به وسيله‌ي آمبولانس بهداري اوين به بيمارستان بقيه‌الله الاعظم منتقل مي‌گردد و بر اساس تشخيص اوليه مبتني بر ناراحتي‌هاي گوارشي اقدامات پزشكي به اجرا در مي‌آيد كه نهايتا در ساعت ‌١٣:30 روز ‌٦/٤/١٣٨٢ به علت مرگ مغزي به بخش مراقبت‌هاي ويژه منتقل و درمان‌هاي مغز و اعصاب براي او آغاز مي‌شود و از اين زمان بيمار در حالت كما بوده در ساعت ‌١٧:30 مورخ ‌١٩/٤/١٣٨٢ فوت مي‌شود. و بنا به گزارش پزشكي قانوني علت فوت شكستگي جمجمه و خون‌ريزي مغزي و عوارض آن اعلام شده و بر اساس گزارش شماره ‌٣٥٨٩/١٠ مورخ ‌٢٥/٤/١٣٨٢ كميسيون پزشكي زمان ضرب‌ديدگي در محدوده پنجم تيرماه ‌١٣٨٢ و حداكثر تا ‌٢٤ ساعت قبل از آن تخمين زده شده است كه به منظور بررسي دقيق‌تر و وصول اطمينان بيشتر به دعوت وزير محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مجددا كميسيون پزشكي متشكل از ايشان و هفت نفر از آقايان پزشكان متخصص در رشته‌هاي جراحي مغز و اعصاب و راديولوژي و پزشكي قانوني موضوع را بررسي قرار داده و در صورت‌جلسه مورخ ‌٢٧/٤/١٣٨٢ اعلام داشته كه بر اساس مندرجات پرونده باليني بيمارستان بقيه‌الله الاعظم ضربه به سر در فاصله‌ي زماني حداكثر تا ‌٣٦ ساعت قبل از ورد و بستري شدن در اين بيمارستان وارد آمده و به احتمال قوي همراه با بيهوشي اوليه نيز بوده است هم‌چنين با توجه به انتشار خبر فوت خانم زهرا كاظمي خبرنگار و عكاس ايراني مقيم كانادا از سوي رييس‌جمهور محترم در تاريخ ‌٢٢/٤/١٣٨٢ كميته‌اي مركب از وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشور، اطلاعات و دادگستري مامور رفع ابهامها و روشن ساختن قضيه عوامل موثر در آن و اعلام به ايشان و افكار عمومي شدند كه كميته مذكور با بررسي‌هاي به عمل آمده و تشكيل جلسات و انجام تحقيقات و بررسي نظريه كميسيون پزشكي نهايتا گزارش مورخ ‌٢٨/٤/١٣٨٢ را اعلام مي‌نمايند كه نسخه‌اي از آن ضميمه پرونده مي‌باشد و در آن به وضعيت خانم زهرا كاظمي از حيث هويت و تاريخ بازداشت و تشكيل كميسيون‌هاي پزشكي و علت زمان فوت اشاره شده كه فوقا بدان اشاره و در پايان نتيجه‌گيري كميته مذكور بدين ترتيب اعلام شده است.

نتيجه‌گيري: با توجه به گزارش‌هاي پزشكي در مورد زمان ضرب‌ديدگي جمجمه خانم زهرا كاظمي دو فرضيه قابل طرح است.

الف) زمان ضرب‌ديدگي جمجمه پنجم تيرماه و حداكثر ‌٢٤ ساعت قبل از آن بوده است.

ب) زمان ضرب‌ديدگي جمجمه پنجم تيرماه و حداكثر ‌١٢ ساعت قبل از آن بوده است.

بدين ترتيب، ضروري است تمامي كساني كه در محدوده‌هاي زماني فوق با نامبرده در ارتباط بوده‌اند شناسايي شوند و مورد تحقيق قرار گيرند. كميته با عنايت به بررسي اسناد و مدارك و دريافت گزارش‌هاي مكتوب و شفاهي از دستگاههاي ذي‌ربط (دادستاني عمومي و انقلاب تهران، ناجا و وزارت اطلاعات) و با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر پرونده و نظر به پرسش‌هاي افكار عمومي داخلي و خارجي پيشنهادهاي زير را ارايه مي‌نمايد:

الف) ارجاع پرونده به قوه‌ي قضاييه و تعيين بازپرس ويژه و مستقل به منظور شناسايي مسوول يا مسوولان اصلي حادثه.

ب) اطلاع‌رساني سريع به افكار عمومي.

ج) تدوين و به‌كارگيري شيوه‌هاي مناسب براي ارتقاي كيفيت نگهداري متهمان به‌ويژه خبرنگاران در مدت بازداشت.

با توجه به گزارشات پزشكي مذكور علت فوت كه موضوع قتل را در بر داشته مراتب از سوي بازپرس محترم شعبه ‌١٢ دادسراي عمومي تهران به معاونت محترم آن دادسرا اعلام كه رسيدگي به اين موضوع نيز به بازپرس مربوطه محول مي‌شود كه به موجب قرار مورخ ‌٢٦/٤/١٣٨٢ و با اين توضيح كه بر اساس تحقيقات معموله و گزارش پزشكي فوت مرحومه زهرا كاظمي در اثر ضرب‌ديدگي در زماني روي داده است كه مشاراليها در اختيار مامورين وزارت اطلاعات بوده و رسيدگي به جرايم مأمورين اطلاعات در صلاحيت دادسراي نظامي مي‌باشد، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي نظامي تهران صادر مي‌گردد. و پس از موافقت معاونت محترم دادستان با اين قرار سوابق امر به دادسراي نظامي ارسال و به شعبه اول ارجاع شده كه به موجب قرار مورخ ‌١/٥/١٣٨٢ آقاي بازپرس شعبه اول دادسراي نظامي نيز با اين توضيح كه رسيدگي به جرايم مامورين اطلاعات مختص به موارد خاص مي‌باشد و مورد ما نحن فيه از موارد خاص موضوع بخشنامه‌هاي مربوط تشخيص نشده قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي تهران صادر مي‌نمايد. لذا پرونده به شعبه اول بازپرسي مجتمع جنايي ارجاع شده و از سوي آقاي بازپرس محترم نيز دستوراتي به مراجع مختلف از جمله اطلاعات نيروي انتظامي و زندان صادر مي‌گردد، تا كليه‌ي افراد و ماموريني كه از ابتدا از مرحومه كاظمي بازجويي نموده يا مشاراليها تحت مراقبت آن‌ها بوده را معرفي نمايند و با معرفي اشخاص مذكور اعم از سربازان عادي مراقب زندان اوين و كارمندان و مامورين وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا و حتي قضات دادسراي ناحيه هفت مستقر در اوين تحقيقات موسعي معمول مي‌گردد كه نهايتا به موجب قرار مورخ ‌٣/٩/١٣٨٢ بدوا آقاي رضا احمدي فرزند سبزعلي و آقاي مسعود ابوطالبي فرزند علي‌اكبر به عنوان متهم به ارتكاب شركت در قتل شبه عمد مرحومه زهرا كاظمي معرفي و قرار مجرميت آن‌ها صادر شده و در مورد متهمين ديگر و آقاي اكبر اكبري و خانم مريم اصغرزاده و خانم مريم شيخ‌الاسلامي و آقاي محمد بخشي و آقاي مظفر تهراني و سايرين به لحاظ عدم كفايت دلايل

 

قبلی

برگشت

بعدی