ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

بایگانی


مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 

آيا از اين همه ظلم، نابساماني، ناهنجاري، فقر و فساد و خفقان رنج نميبري؟

آيا دلت براي ما(اصلاح طلبان) كه پس از چندين سال تلاش و كوشش هم حمايت و پشتيباني مردم را از دست داده ايم و هم بيرحمانه از دايره قدرت به بيرون پرتاب شده ايم نميسوزد؟

 

 گفتم: هم دلم به شدت براي ميليون مردم مأيوس و سرخورده به درد ميآيد و هم از ظلم و نابساماني و ناهنجاري و . . . رنج بسيار ميبرم.

اما نه تنها دلم براي شما (اصلاح طلبان) نميسوزد، بلكه سزايتان را بيش از اينها ميدانم. از اين هم فراتر، اگر بنا باشد كه بين شما و زورمداران تماميت خواه يكي را انتخاب كنم، حتما آنها را انتخاب خواهم كرد، زيرا دست كم با خودشان و مردم صادق بوده اند. از همان روز اول از خود پرسيده اند كه با ذات و ماهيت حكومت ما آيا ميشود مطبوعات آزاد داشت؟

و چون پاسخ را منفي ديده اند، روزنامه ها را بسته و روزنامه نگاران را به زندان انداخته اند. از خود پرسيده اند آيا قوه قضائيه دادگستر و بي طرف در اين نظام جايي دارد؟

و چون جواب نه بوده از قوه قضائيه به عنوان بازوي سركوب مخالفان استفاده كرده اند. از خود پرسيده اند آيا انتخاب آزاد با ذات و ماهيت اين نظام جور درميآيد؟

و چون پاسخ را مثبت نيافته اند، با تقلب و راي قلابي و رد صلاحيت نامزدهاي نامطلوب، هر كه را خواسته اند به مجلس فرستاده اند. در مقابل، شما يا اين سئوالها را از خود نكرديد و يا پاسخ ها را از مردمي كه به شما اعتماد كرده بودند پنهان نموديد و كوشيديد عجوزه فرتوت استبداد ولايت فقيه را با بزك و مشاطه گري ــ‌كه به آن نام اصلاحات داده بوديد ــ به جاي نوعروسي زيبا و دلربا با نام جعلي "مردم سالاري ديني" به مردم قالب كنيد. حتي امروز هم كه ختم اصلاحات كذايي شما برچيده شده و دانشجويان دانشگاه اصفهان در حركتي نمادين خرماي آن را نيز پخش كرده اند، هنوز نظريه پرداز و معمار بزرگتان ــ سعيد حجاريان ــ شرم نميكند و ميگويد:

"اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات".

اگر هفت سال پيش، شما با ترفندبازي و فريبكاري ــ يا دست كم خطاكاري و خودفريبي‌ ــ به وسط معركه نميپريديد و مردم را به دنبال سراب نميكشيديد، امروز شايد مدتها بود كه مردم تكليف خود را با حكومت آخوندي روشن كرده بودند. بنابر اين در واقع خود شما مسئول همه ظلم و جورهايي كه به حريف تماميت خواه نسبت ميدهيد هستيد و براي همين است كه من براي آنكه سرانجام مردم تكليف خود را بفهمند و بدانند ميگويم:

بگذار بكنند!

کسانی که به مقامات بالاي نظام منتسب هستند باندهاي قاچاق زنان ايراني به دوبي را رهبري مي کنند

سايت زنان ايران، 30 مرداد 83:

عضو شوراي مرکزي انصار حزب الله مدعي شد افرادي که به مقامات بالاي نظام منتسب هستند باندهاي قاچاق زنان ايراني به دوبي را رهبري مي کنند

 

حجت الاسلام مجتبي کشاني در جلسه هفتگي انصار حزب الله گفت: آقايان نيروي انتظامي، قوه قضاييه و وزارت اطلاعات بايد بدانند که البته من اطمينان دارم مي دانند، برخي باندهاي فسادي که دشمن آنها را حمايت مالي و معنوي مي کند به گردن کلفت هاي نفوذي در نظام جمهوري اسلامي منتسب هستند و من حاضرم اين مساله را براي هرکسي که بخواهد ثابت کنم و سند ارائه دهم. در مواردي فروش دختر و ارسال ناموس اين کشور به شيخ نشين هاي دبي بعضي از عواملي که به نحوي فاميل يکي از آقاين هستند دست دارند و با ايمني کامل و اطمينان از اينکه هيچ سيستمي در مقابل آنها نمي ايستد دختر ايراني را حداقل بين 12 تا 15 ميليون به شيوخ عرب مي فروشند.

وي همچنين اضافه کرد:

دختران فراري ايراني ابتدا توسط قوادهاي بين المللي شناسايي مي شوند و آنها را سالم و صحيح در اتاقهايي نگه مي دارند و به وصلت شيوخ عرب در مي آورند و در کيش از مقابل چشم برخي مسئولان عبور مي دهند و در يکي از کشورهاي خليج فارس تحويل مي دهند که مابين 12 تا 15 ميليون براي هر دختر پول مي گيرند.

کشاني تصريح کرد:

باندهاي هماهنگ شده فساد که مسلح نيز هستند، از طرف برخي افراد حقيقي و حقوقي نفوذي در نظام پشتيباني مي شوند چون پول سرشاري براي همه اينها دارد.

او در پاسخ به اين سئوال که چرا بعضي از زواياي مواد مخدر در اين کشور ريشه کن نمي شود نيز گفت:

چون بعضي از آقايان طعم شيرين پول مواد مخدر زير دندانهايشان مزه کرده است. با قاچاقچي تعامل مي کنند و با گرفتن ده ميليون اجازه مي دهندکه صدها ميليون تومان مواد افيوني وارد شهرها شود و اين امري نيست که با انکار کردن قوه قضاييه و نيروي انتظامي صورت مساله پاک شود.

 

قبلی

برگشت

بعدی