ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

در پي تلاش نيروي انتظامي براي تصرف حسينيه دراويش؛ قم چهره جنگي به خود گرفت

مینا بگوهی

امروز ظهر دراويش نعمت اللهي قم در حالي در پياده روي خيابان ارم به نماز ايستاده بودند، كه تصور نمي كردند عصر همانروز آن منطقه خيابان ارم در قلب شهر قم آبستن چه حوادثي است.كمي زودتر از ساعت چهار بعد از ظهر امروز دوشنبه مردم كه شاهد بسته شدن خيابان هاي اطراف به خيابان ارم بودند تك تك و دسته دسته از روي كنجكاوي به سمت اين خيابان در حركت بودند.

دراويش نعمت اللهي قم و دراويشي كه از ساير نقاط كشور بخصوص مناطق كردنشين به قم آمده بودند حدود ساعت چهار در پي حضور نيروهايي كه خواستار بسته شدن اين حسينيه بودند در پياده روي خيابان ارم حدفاصل كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي تا كوچه آقازاده در حالي شاخه هاي گل گلايول سفيد در دست داشتند و  واكنشي نشان نمي دادند به رديف در پياده رو نشسته بودند.

از ميان جماعت تماشاچي و افرادي كه خواستار بسته شدن حسينيه بودند در حال صحبت و اعلام مواضع بود و زماني كه يك روحاني خواست تا با دراويش وارد بحث شود نيروي انتظامي چهار اتوبوس را به داخل خيابان ارم و مقابل كوچه 2 متري كه حسينيه دراويش در آن قرار دارد هدايت كرد و از جمعيت خواست تا سوار اتوبوس شده و خيابان را ترك كنند. در همين زمان شخصي كه خود را رئيس كلانتري 11 قم معرفي مي كرد شروع به صحبت كرد و خطاب به دراويشي كه داخل حسينيه و بر بالاي بام آن سنگر گرفته بودند اعلام كرد كه يا با اتوبوس صحنه را ترك كنند يا ما ديگر نمي توانيم جلوي اقدام نيروي حزب الله را بگيريم.ناظران نزديك به حسينيه گزارش دادند كه زماني كه مخالفان دراويش كه در صحنه بودند پشت بلندگو اعلام كرد تا نيروي انتظامي نخواهد ما اقدام نمي كنيم.

جمعيت هر لحظه بيشتر مي شد. چند نفر با لباس شخصي كه يكي از آنها بي سيم در دست داشت به بالاي اتوبوس رفتند، شعار نيروي انتظامي حمايت حمايت و مرگ بر صوفيه، مرگ بر شريعت، صوفيه حياكن شهر قم را رها كن از داخل جمعيت به گوش مي رسيد.

در حالي كه بر بام حسينيه چند چادر برپا كرده بودند و تعدادي از دراويش بر بالاي پشت بام از حسينيه مراقبت مي كردند، دو جوان از ديوار بالا رفتند تا از پشت بام خود را به داخل حسينيه برسانند. در حالي كه اين دو جوان به پشت بام مي رسيدند دروايشي كه براي حفاظت از حسينيه بر بالاي پشت بام سنگر گرفته بودند شروع به سنگ پراني كردند و سنگ پراني آنان از داخل جمعيت پاسخ داده شد.نيروهاي گارد ضد شورش در اين زمان وارد صحنه شدند و خود را به كوچه حسينيه رساندند، در اين زمان صداي نيروي انتظامي تشكر تشكر از ميان جمعيت به گوش مي رسيد. نيروهاي ضد شورش پس از چند دقيقه بازگشتند و دوباره وارد صحنه شدند و در حالي كه از ديوار خود را به پشت بام حسينيه مي رساندند اولين گلوله گاز اشك آور شليك شد.

در حالي كه جمعيت براي فرار از گاز خود را از صحنه دور مي كردند نيروهاي ضد شورش كه حدود 20 نفر بودند خود را به بالاي پشت بام حسينيه رساندند و شليك گازهاي اشك آور ادامه پيدا كرد و در همين حال دراويش با پرتاب سنگ و آجر از خود دفاع مي كردند. با مقاومت و افروختن آتش بر بالاي حسينيه نيروهاي ضد شورش امكان پيشروي نداشتند و با شليك مداوم گاز اشك آور كه تعدادي از آنها توسط دراويش به داخل خيابان بازگردانده مي شد كنترل اوضاع را در دست گرفتند.

در هر گوشه اين خيابان آتشي افروخته شده بود و براي حفاظت مردم از گاز يك لاستيك را نيز مقابل كوچه حسينيه آتش زده بودند.

حداقل 3 ماشين آبپاش آتش نشاني به ترتيب بر بالاي حسينيه آب مي پاشيد و آژير آمبولانس ها و اتومبيل هاي نيروي انتظامي و صداي شليك گلوله صحنه جنگي به آن منطقه بخشيده بود و جمعيت زيادي را به آن سو مي كشيد.

تا ساعت 7 شب هنوز درگيري ادامه داشت و هزاران نفر از مردم به تماشا ايستاده بودند. بوي ده ها گاز اشك آور شليك شده تا فاصله زيادي از منطقه درگيري كامل محسوس بود.

حدود ساعت 5 برخي كه موبايل داشتند مي گفتند موبايل ها در اين منطقه قطع شده است. و از حدود ساعت 6 برق منطقه به كلي قطع شده و خيابان در تاريكي فرو رفته بود.

در حاشيه اين درگيري شنيده شد كه برخي كه امروز در صحنه درگيري حضور داشتند مي گفتند بايد حسينيه را با خاك يكي كنيم.

زماني كه از كوچه پس كوچه ها خود را به جلوي حسينيه مي رساندم، پيرزني داشت با صداي بلند صحبت مي كرد كه چه خبر است مگر اينها چه كرده اند كه اينگونه مي كنيد و با صدايي كه نالان مي نماياند داد مي زد خدا كمكشان كند. برایم جالب بود!

الان كه گزارش را تنظيم مي كنم هنوز صداي آژير آمبولانس ها به گوش مي رسد. از بس گاز اشك آور نوش جان كردم نفسم بالا نمي آيد. كاش عقلاي قوم اين بحران را خاتمه دهند و كاش در اين ميان جان كسي به خطر نيفتد.

خبر را كه مي خواستم بفرستم ديدم چند عكس از سوي فرد ناشناسي صحنه درگيري امروز برايم ايميل شده. براي ديدن عكس هاي كامل ادامه مطلب را كليك كنيدم.

توضیح و پوزش: در متن گزارش به اشتباه امروز یکشنبه ذکر شده بود که گزارش مربوط به وقایع روز دوشنبه است.

 

قبلی

برگشت

بعدی