ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید

بایگانی


مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

اطلاعیه ها

حقوق بشرو میثاق های آن

مقالات

 

بار دیگر با شمعهای افروخته در دست

به یاد اعدام شدگان اخیر کردستان، گرد هم می اییم و شب همبستگی دیگری را با زندانیان سیاسی ایران را برگزار میکنیم.

 

با اعدام 2 زندانی سیاسی کرد دیگر، اسماعیل محمدی  و محمد پنجوینی، و با صدور احکام اعدام  دیگر، با دستگیری پانزده دختر جوان در مراسم بزرگداشت قربانیان قتل عام 67، که تا کنون هیچ اطلاعی از سرنوشت انان در دست نیست و با دربند وممنوع الملاقات کردن مجدد اکبرگنجی، رژیم اسلامی گام دیگری را در جهت تشدید سرکوب ها و اغاز دور جدیدی از اعدامها برداشته است. دربرخورد با این دور تازه سرکوب واعدام ، ما نیز در خارج از کشور کارزار تازه ای را در پشتیبانی از در بندان سیاسی ایران آغازمی کنیم!

در این راستا شب همبستگی با قربانیان دور جدید سرکوب واعدام در ایران! را برگزار میکنیم.

بار دیگر در گرامیداشت خاطره زندانیان سیاسی اعدام شده کرد در کردستان، اسماعیل محمدی ومحمد پنجوینی از حزب کومله، در 3سپتامبر در شهر مهاباد ودرمحکومیت این جنایت و در همبستگی

       با سه زندانی کرد در انتظار اعدام به جرم هواداری از حزب دمکرات کردستان ایران

       با صدها آزادیخواه کرد ومحکومین به اعدام، که درشهرهای مختلف کردستان دربندند.

       با 15دخترجوان دستگیر شده در مراسم بزرگداشت  جانباختگان فاجعه ملی درخاوران تهران

       با روزنامه نگار زندانی اکبرگنجی که بعد از 70روز اعتصاب غذا،اکنون دوباره ممنوع املاقات است.

       با زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج که دراعتراض به نقض حقوق بشردرایران در حال اعتصاب غذا هستند، و از ان جمله بینا داراب زند

       با حداقل 9 تن ازندانیان سیاسی، که در آذربایجان بامحکومیت یک ساله درزندان به سر می برند.

       با زندانیان سیاسی دستگیر شده درتظاهرات اعتراضی در خوزستان با سرنوشت نامعلوم

       با فتاح سلطانی وکیل اکبر گنجی، درتهران، ومنصور باستانی روزنامه نگار،دراراک، که بیش از 2ماه است درزندانند،

       با ناصرزرافشان و با سایردربندان سیاسی ایران،

با شمع های افروخته در دست و خواندن شعر و مروری بر وضعیت حقوق بشر در ایران، گرد هم می اییم .
ما
تمامی آزادیخواهان و مدافعان حقوق زندانیان سیاسی در ایران را، با هرگرایش فکری وسیاسی که دارند،  به همراهی وشرکت فعال در این مراسم فرا می خوانیم!

به موازات این مراسم، گزارشی از وضعیت نقض حقوق بشر به پارلمان اروپا و رسانه ها و احزاب المان فرستاده می شود. 

جمعیت دفاع اززندانیان سیاسی ایران-کلن 27شهریور1384

مکان : کلن- مقابل کلیسای دم

زمان : شنبه 24 سپتامبر2005-راس ساعت 7بعدازظهر

 

 

برگشت