گزارش نقص حقوق اقوام و ملل ایرانی اسفند ۱۳۹۷

گزارش:بهار شکوفا Bahar Shokoofa  نمودار:  امیر ابطحی   Amir Abtahi

یادآوری:با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، این گزارش تنها بیانگر گوشه هائی از نقض حقوق اقوام مختلف ایرانی است که توسط خبرگزاری های مورد تائید ایران، بازتاب داده شده است و نمیتواند بیانگر نقض گستردۀ این قشر بزرگ از هم میهنانمان باشد.

 همچنین از آنجا که دولت جمهوری اسلامی اجازه  فعالیت به مدافعان حقوق بشر را  نمیدهد، بویژه فعالیت درمحدوده گزارشگری و تهیه آمار نقض حقوق بشر، بازهم گزارش  پیش رو تنها می‌تواند بازتاب حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق اقوام و ملیت های گونلگون در ایران باشد.

همکاران ما با باور به اینکه نقض حقوق بشر شامل مرور زمان نمیشود، تمامی تلاش خود را در زمینه تهیه و گرد آوری اسناد و شواهد نقض حقوق ایرانیان داخل و خارج از مرزهای ایران بکار گرفته اند با این امید که بتوانند روزی برای اجرای عدالت، باز پس گیری حقوق پایمال شده  قربانیان و بازماندگان آنان، همچنین زندانیانی که به شیوه های مختلف موردشکنجه قرار گرفته اندمورد استفاده قرار دهند، از اینرو اعضای کمیته دفاع از حقوق  اقوام و ملل ایران تا زمان تحقق این آرمان و شرایط مناسب، گردآوری اسناد و شواهد نقض جقوق بشر در ایران، افشا و انتشار آن را گامی میدانند بسیار ارزشمند و در همین مسیر تمامی تلاش خود را به کار خواهند گرفت.

احضار: 

محمد داوری، فعال مدنی ساکن یاسوج با دریافت ابلاغیه الکترونیکی جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج احضار شد. هرانا ۱۸ اسفند

ادارە اطلاعات سنندج روز پنجشنبە (١۶ اسفند ٩٧ / ٧ مارس ٢٠١٩)، چندین مرتبە سیران سعیدپور فعال مدنی و از فعالین حوزە زنان را احضار کردە است، اما وی حاضر بە رفتن بە ادارە اطلاعات نشدە است.هه نگاو ۱۹ اسفند

احکام صادره :   

بر اساس حکم شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز که در تاریخ ۲۷ آبان ماه صادر و به متهمین ابلاغ شده است، امیر رامین فرد از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “توهین به رهبری” از طریق سوزاندن و تخدیش عکس به دو سال حبس تعزیری، سینا زیرک قراملکی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری، احمد ندرخانی و علی ندرخانی از بابت همین اتهام هرکدام به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده اند: هرانا ۱ اسفند

امید شاه محمدی، معلم اهل دیواندرە از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب شهر سنندج  بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است هه نگاو ۲ اسفند

یک زندانی که متهم است با آتش زدن یک خانه باعث کشته شدن دو نفر شده، به دو بار اعدام و ۳ سال زندان محکوم شد و با تأیید حکم از سوی دیوانعالی کشور، در برابر چوبه دار قرار گرفت.روزنامه ایران ۴ اسفند

فریدون ذاکری نسب، شهروند ٢٩ سالە اهل سرپل ذهاب بە اتهام همکاری با گروهای تندرو اسلامی و دست داشتن در حملات  بە ساختمان مجلس و قبر خمینی روز ۱۷ خرداد ۹۶ کە منجر بە کشتە شدن ١٧ نفر و زخمی شدن ۵٠ تن دیگر شد، بە اعدام محکوم شدە است.هه نگاو ۶ اسفند

دادگاه نظامی سنندج ”تحسین پیروزی“ جوان اهل روستای سردوش مریوان را بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە تحمل ١۵ سال حبس محکوم کردە است.هه نگاو ۱۰ اسفند

جلسه دادگاه روزبه و بابک علی‌پور در شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت برگزار شد و این دو برادر در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.هرانا ۱۱ اسفند

مجتبی جمالی، رئیس اداره حقوقی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: “با پیگیری های صورت گرفته اداره حقوقی فرماندهی انتظامی استان مرکزی، حکم اعدام متهم به قتل حسین محمدی در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور تائید شدایلنا۱۱اسفند

طی روزهای گذشتە دادگاه انقلاب ارومیە یک شهروند اهل پیرانشهر را با هویت ”رزگار محمدی“  بە تحمل شش ماه حبس محکوم کردە است.هه نگاو ۱۲ اسفند

پیمان میرزاده بر اساس حکم ابلاغی روز دوشنبه مورخ ۱۳ اسفندماه، از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.هرانا ۱۵ اسفند

فرشاد عباسی اردیبهشت ماه امسال از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام ”همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزسیون حکومت ایران“ بە تحمل ۵ سال محکوم شدە بود.هه نگاو ۱۹ اسفند

دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی، حکم سه سال حبس تعزیری را به صورت غیابی برای “خالد حسینی” صادر کرد.مرکز دموکراسی وحقوق بشر کردستان ۱۹ اسفند

دادگاه انقلاب مریوان سە فعال کرد ساکن روستای ”نی“ را بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە تحمل  ١۶ سال و ۶ ماه حبس محکوم نمودە است.هه نگاو ۲۵ اسفند

اخبار عمومی:

سەشنبە  جسد یک کولبر ١٧ سالە در مرز ننور بانە کشف شد کە در اثر سرمازدگی جانش را از دست دادە بود.این کولبر نوجوان اهل ارومیە می باشد،هه نگاو ۱ اسفند

روز سەشنبە مراسم اولین سالگرد جانباختن دانشجوی کرد، طالب بساطی وند در روستای زادگاهش برگزار شود، اما زیر فشار نهادهای امنیتی و با دستور فرمانداری شهرستان ملکشاهی، خانوادە وی از برگزاری مراسم منصرف شدند.هه نگاو ۱ اسفند

آرزو میرکی ورزشکار اهل سنندج کە از دو هفتە پیش بە اتهام بر افراشتن پرچم کوردستان پس از پیروزی بر حریف ایرانیش در شهر سوران اقلیم کوردستان بازداشت شدە بود، با وساطت نمایندگان فدراسیون جهانی ورزش (کوبو) در ایران و اقلیم کردستان از زندان آزاد شد.هه نگاو ۵ اسفند

یک اهل روستای میرآباد ثلاث باباجانی با هویت ”وریا عبداللهی“ فرزند صابر بە دلیل خطای پزشکی جانش را از دست داد.هه نگاو ۶ اسفند

در اثر انفجار یک قبضە مین در منتقە ”دشت عباس“ شهرستان دهلران ایلام یک دختر ١۵ سالە جانش را از دست داد.هه نگاو۱۱ اسفند

جسد یک کولبر اهل چالدران کە از چند روز پیش ناپدید شدە بود کشف شدهویت این کولبر کە جانش را از دست دادە است ”تاهر ادیبی“ اهل روستای ”عیسی گولیک“ چالدران اعلام شدە استهه نگاو ۱۱ اسفند

نیروهای مسلح ایران در  کوهستان ”صوفی جانە“ واقع در مرز نوسود از توابع شهرستان پاوە، دستەای از کولبران را کە ١۵ نفر بودەاند، بازداشت و آنها را  بە صورت لخت مادر زاد در میان برف ناچار کردەاند کە جادە را از برف پاک کنند.هه نگاو ۱۲ اسفند

دو جوان بلوچ، به نامهای حامد رئیسی فرزندحاجی شیر محمد و مهرداد بلوچ فرزند محمد، توسط نیروهای اطلاعات کشوری شهرستان نیکشهر بازداشت شده و به اطلاعات زاهدان تحویل داده شده اند.کمپین فعالین بلوچ ۱۷ اسفند

پس از انفجار شهرستان چابهار و حمله جیش العدل به اتوبوس سپاه پاسداران در خاش تعداد زیادی از جوانان بلوچ بازداشت شدند، که بعضی از آنها با وجود تبرئه از اتهام با قید وثیقه آزاد شدند. دادستان انقلاب زاهدان اعلام کرد، که در حال حاضر ۸ نفر در بازداشت مؤقت، و در اختیار نیروهای امنیتی هستند. نابر اظهارات فوق، فعالان حقوقی و مدنی بلوچ خواستار اطلاع از وضعیت این هشت نفر با ذکر نام، مشخصات کامل، حق گرفتن وکیل، برگزاری محاکمه علنی و عادلانه آنها شدند، و در ادامه افزوده اند که باید به خانواده های آنها اجازه ملاقات و اطلاع از سیر بازجویی ها داده شود.کمپین فعالین بلوچ ۱۷ اسفند

جمال خورانی، جوان ٣۴ سالە اهل شهرستان ایوان از توابع ایلام، از روز دوشنبە هفتە گذشتە ( ١٣ اسفند ٩٧ / ۴ مارس ٢٠١٩)، بە نشانە اعتراض بە رد درخواست پناهندگی و احتمال دیپورتش بە ایران در شهر ”یونشوپینگ“ سوئد لبانش را دوختە است

سعید، قربانی ۹ ساله انفجار مین پرداخته که بینایی اش را از دست داده است.هرانا ۱۸ اسفند

محمد حسین سپهری، معلم اهل مشهد، با دریافت ابلاغیه ای از محکومیت خود به شش ماه انفصال از خدمت مطلع شده است.هرانا ۱۹ اسفند

یک کولبر اهل شهرک دزج مرگور (دزە) با هویت ”شاکر پور خالد“ در حین کولبری در مرزهای سردشت در اثر سرمازدگی جانش را از دست داد.هه نگاو ۲۶ اسفند

اخبار زندانیان :

صلاح الدین شریف زاده، متهم محبوس در زندان ارومیه توسط مسئولین زندان به مکان نامعلومی منتقل شد.هرانا ۴ اسفند

ذبیح الله ریگی فیروز آبادی، در ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ به اتهام عضویت در سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به ۱۶ سال حبس محکوم شد، که در بهمن ماه سال جاری «۱۳۹۷» به بند قرنطینه انتقال داده شد و مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار گرفت.کمپین فعالین بلوچ ۵ اسفند

رابعه گمشادزهی دختر نور الله، دیگر زن بازداشت شده بلوچ پس از واقعه انفجار اتوبوس سپاه در مسیر خاش زاهدان است که در دوازدهمین روز بازداشت است و از وضعیت وی اطلاع کافی در دست نیست.کمپین فعالین بلوچ ۷ اسفند

صلاح شریف زادە شهروند ۴۴ سالە اهل بوکان، میان پیشمرگەهای حزب دمکرات کردستان ایران و نیروهای اطلاعاتی در جادە میاندوآب بەبوکان بازداشت شدە بود، اکنون بە زندان خلخال در استان اردبیل منتقل شدە ست هه نگاو ۷ اسفند

با گذشت بیش از ۷۰ روز از انتقال تنبیهی محمدصابر ملک رئیسی و شیراحمد شیرانی به قرنطینه زندان اردبیل، این زندانیان کماکان در بی خبری و وضعیت نامشخصی به سر می‌ برند.هرانا ۱۵ اسفند

با گذشت هشت روز از بازداشت «توفیق محمودی» در شهر سنندج، هنوز هیچ اطلاعی از علت بازداشت و اتهام وارده به ایشان اعلام نشده و مسئولین ، پاسخگوی خانواده‌ ایشان نبوده و آزادی وی را منوط به تکمیل پرونده می‌دانند.پیام ۲۶ اسفند

بعد از 8 سال حبس عیدان بیت سیاح (شاخى) امروز دوشنبه از زندان شیبان آزاد شد.دمکراسی و آزادی برای همه ۲۷ اسفند

اعتصاب و تجمع اعتراضی:

جمعی از زلزله زدگان سرپل ذهاب در اعتراض به قطع برق کانکس زلزله زدگان، درب فرمانداری سرپل‌ذهاب تجمع کرده و نارضایتی خود را از این وضعیت اعلام کردند.پیام ۶ اسفند

اعتصاب غذای زندانیان:

سه زندانی محبوس در زندان‌های اوین و ارومیه به دلایل مختلف در اعتصاب غذا هستند و پنج تن دیگر نیز شب گذشته به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

قادر محمد زادە زندانی سیاسی اهل بوکان کە هم اکنون در حالی سپری نمودن چهاردهمین سال حبس خود در زندان مرکزی ارومیە می باشد، از روز شنبە ( ١١ اسفند ٩٧/ ٢ مارس ٢٠١٩)، بە نشانە اعتراض بە انتقالش بە بند امن این زندان دست بە اعتصاب غذا زدە است.هه نگاو ۱۳ اسفند

نجف عبدالرحمن“ معروف بە ”مریوان کرکوکی“ کە بیش از ۶ سال است در زندان رجایی شهر کرج محبوس می باشد، از روز شنبە (۴ اسفند ٩٧ / ٢٣ فوریە ٢٠١٩) ، بە نشانە اعتراض بە مخالفت وزارت اطلاعات و مسئولان قضایی با استرداد به کشورش، دست به اعتصاب غذا زده‌است.هه نگاو ۱۳ اسفند

یک زندانی به نام ” جمشید گل اندامی ” که پیشتر به اتهام ( عضویت در یکی از احزاب کردی و درگیری مسلحانه ) به چهار سال حبس محکوم شده بود دست به اعتصاب غذا زد.نگاهی به حقوق بشر درکردستان ایران۱۷ اسفند

قادر محمد زادە زندانی سیاسی اهل بوکان کە هم اکنون در حالی سپری نمودن چهاردهمین سال حبس خود در زندان مرکزی ارومیە می باشد، از روز شنبە ( ١١ اسفند ٩٧/ ٢ مارس ٢٠١٩)، بە نشانە اعتراض بە انتقالش بە بند امن این زندان دست بە اعتصاب غذا زدە و پس از ١۵ روز کماکان در اعتصاب بە سر می برد.هه نگاو ۲۵ اسفند

برزان محمدی ” چهل و یک ساله اهل شهرستان سروآباد ، فعال در فضای مجازی ، که پیشتر از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب از جهت اتهامهای ( اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ) در دادگاه بدوی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده بود دست به اعتصاب غذا زد.نگاهی به حقوق بشر درکردستان ایران ۲۶ اسفند

بازداشت :  

نهادهای امنیتی حکومت ایران در شهر سنندج یکی از اعضای جمعیت سبز کردستان را با هویت ”ذکریا نقشبندی“در محل کارش بازداشت کردەاندهه نگاو ا اسفند

نیروهای امنیتی حکومت ایران بە منزل یک فعال کرد با هویت ”افشین شیخ السلامی وطنی“ کە بە تازگی از آمریکا برگشتە بود یورش و وی را بازداشت کردەاند.هه نگاو ۱ اسفند

نیروهای امنیتی در شهر تهران توحید امیر امینی و کیانوش اصلانی، دو تن از فعالان ترک را در این شهر بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.هرانا 2 اسفند

یک زن معلم اهل شهرستان جوانرود با هویت ”سمیە ویسمرادی“  از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە است.هه نگاو ۳ اسفند

نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان سقز دو شهروند را بە نام های ”یاسین کنعانی“ و ”آسو رمضان زادە“ بازداشت کردەاند.هه نگاو ۳ اسفند

نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران یک شهروند اهل روستای ”دیوەزناو“ این شهر را با هویت ”فرزاد حسینی“ بازداشت کردەاند.هه نگاو ۳ اسفند

شش شهروند به نامهای ” هنر محمدی “، ” مجید لهونی “، ”  هژیر قادری ” ،” دیار بکری ” ،” میلاد محمد امینی ”  و ” بهمن رحمانی ” توسط ماموران امنیتی در پاسگاه محل بازداشت و سپس به پاسگاه شهر نودشه منتقل شده اند.نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ۶ اسفند

پیمان میرزازادە فرزند نوردین از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بە اتهام خواندن سرود و ترانەهای حماسی بازداشت شدە است.هه نگاو ۷ اسفند

دو جوان به نامهای ” آرمان سلیمانی ” بیست و سه ساله فرزند بهرام و ” محمد محمدی ” بیست و نه ساله فرزند عبدالله اهل روستای ( گویزه کویره ) از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.نگاهی به حقوق بشر درکردستان ایران ۸ اسنفد

نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه سامان  بهفر ملقب بە “سامان جرجیس”، شاعر و هنرمند رپر ساکن این شهر را بازداشت کردەاند.هه نگاو ۸ اسفند

نیروهای ستاد خبری وزارت اطلاعات بە منزل علی اللەویسی شهروند ۴۵ سالە ساکن سنندج یورش و وی را بازداشت کردەاند.هه نگاو ۸ اسفند

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع محلی، روز دوشنبه ۶ اسفندماه، جاسم زرگانی، ۵۰ ساله، از اهالی شهرک دانشگاه اهواز توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.هرانا ۸ اسفند

یک شهروند اهل مهاباد با هویت ”رسول ایور“ معروف بە ”هیمن“ از یک ماه پیش توسط نیروهای ادارە اطلاعات بانە بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.هه نگاو ۱۱ اسفند

شش تن از شهروندان ساکن تربت حیدریه، در ارتباط با یک جریان مذهبی موسوم به “انصار امام مهدی” یا “یمانی” بازداشت و به زندان این شهر منتقل شدند.هرانا ۱۱ اسفند

نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە یک معلم کرد را با هویت ”پیمان نقشبندی“  را بە اتهام خواندن اشعار سیاسی در کلاس، بازداشت کردەاند.هه نگاو ۱۲ اسفند

رحیم غلامی توسط نیروهای امنیتی در شهر اردبیل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.هرانا۱۳ اسفند

حاتم ملاحی فرزند ابراهیم طلبه مدرسه دینی بندرعباس توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.نامبرده برادرزاده مولوی علی ملاحی امام جمعه اهل سنت کرگان است.کمپین فعالین بلوچ ۱۵ اسفند

نیروهای ادارە اطلاعات سنندج یک شهروند اهل سنندج را با هویت ” آرمین اسپرلوس“ بازداشت کردەاند.هه نگاو ۱۵ اسفند

نیروهای ادارە اطلاعات شهر سنندج  یک شهروند کرد را با هویت ”مجید رزم آور“ بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت کردەاند.هه نگاو ۱۸ اسفند

نیروهاى امنیتى وابسته به اداره اطلاعات در عملیاتى گسترده با مراجعه به منازل تعداد زیادى از اهالى روستاى “هکى” از توابع “ترگه پور” شهرستان ارومیه براى بازداشت دست کم ١۵ شهروند کُرد اقدام کردند.آسو نیوز ۱۸ اسفند

نیروهای مسلح ایران در مرزه شوشمی نوسود از توابع شهرستان پاوە، دو کولبر را بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار دادەاند.

نیروهای ادارە اطلاعات رامسر در استان مازندران، یک شهروند اهل کامیاران را با هویت ” جلال رستمی“ بازداشت کردەاند.هه نگاو ۲۵ اسفند

حبیب سوارى فرزند رشگ، متاهل داراى سه فرزند، از اهالى کوى علوى(حی الثوره) شهر اهواز توسط اطلاعات سپاه اهواز بازداشت شد.کمیته اقوام ۲6 اسنفد

حدود ٢٠٠ تن از نیروهای نظامی و امنیتی حکومت ایران محل برگزاری مراسم نوروز ”کاکاوند“ را محاصرە و ٨ تن از برگزار کنندگان این مراسم را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.هه نگاو ۲۷ اسفند

برزان محمدی توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم در زندان تهران بزرگ به وی ابلاغ شد.  هرانا ۲۷ اسفند

حسن صبحی پور از اعضای موسسه فرهنگی نصر، ساعاتی پیش در شهر اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. از سرنوشت این شهروند پس از دستگیری اطلاعی در دست نیست.صدای زندانیان ۲۹ اسفند

تودیع و صدور وثیقه :

شیرکو جمشیدی جوان اهل روستای سرهویە از توابع ژاورود سنندج ، پس از دو ماه بازداشت با تودیع وثیقە (سند منزل پدریش) موقتا از زندان آزاد شدە است.هه نگاو ۱ اسفند

مختار اسدی معلم کرد و عضو کانون صنفی معلمان کە پس از اعتراض هفتە گذشتە معلمین سطح شهر سنندج بازداشت شدە بود، پس از ٨ روز با تودیع وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی و موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.هه نگاو ۲ اسفند

شعبە سوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”نجفی“ برای یک شهروند کرد  با هویت ”مجید تیباش“ حکم  پنج حبس صادر نمود.هه نگاو ۲ اسفند

یک شهروند اهل سقز به نام ” آرام بهرامی ” که پیشتر از سوی نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده بود با تودیع وثیقه(صد و پنجاه میلیون)آزاد شد.  نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ۷اسفند

پیمان میرزازاده فرزند نورالدین از اهالی روستای گنگچین ارومیه با قرار وثیقه‌ی ۳۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت از زندان ارومیه آزاد شد هرانا ۱۲ اسفند

بهنام ابراهیم زادە از فعالین کارگری کرد با تودیع وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی و موقتا از زندان آزاد شد.هه نگاو ۱۳ اسفند

یوسف فرهادی بابادی پس از تحمل حدود یک ماه بازداشت به صورت موقت  و با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.صدای پای آب ۲۸ اسفند

آرمان وفایی ” ، ” فردین کریمی ”  و ”  افشین شیخ الاسلامی وطنی ” که پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند امروز پس از اتمام دوران بازپرسی با تودیع وثیقه آزاد شدند۲۹ اسفند  حقوق بشر درکردستان ایران

تیراندازی ماموران به مردم:

ماموران نیروی مرصاد به سمت ماشین حامل بار آب میوه آتش گشودند که در نتیجه یک شهروند بلوچ به نام شریف بلوچی کشته و راننده خودرو نیز به شدت زخمی شد.کمپین فعالین بلوچ ۲ اسفند

یک کولبر اهل نقدە با هویت ”امید حیدری“ فرزند محمود، در مرزهای پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران از ناحیە پا زخمی شدە است ویک کولبر به نام غریب تاجیدر مرز هنگەژال بانە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە استهه نگاو ۲ اسفند

ماموران دریابانی جاسک به سمت سوختبران آتش گشوده که در جریان آن دو جوان بلوچ کشته شدند که هویتی یکی از آنها عبدالاحد بلوچ لاشاری احراز شده است.کمپین فعالین بلوچ ۶ اسفند

یک شهروند سوختبر دلگانی در اثر شلیک مستقیم ماموران کشته شد.تا کنون هویت این فرد احراز نشده است.کمپین فعالین بلوچ ۷اسفند

ماموران نیروی انتظامی در منطقه روتک خاش، بدون ایست و هشدار به سمت ماشین سوخت بر بلوچ تیر اندازی کرده، که رانند ماشین بنام سید رسول نوتی زهی در جا کشته و همراه وی بشدت زخمی شده است.کمپین فعالین بلوچ ۷ اسفند

نیروهای مسلح ایران در مرزهای بانە اجناس ۴٠ کولبر را ضبط و آنها را بە آتش کشیدەاند.هویت این کولبر ٢۶ سالە ”مجید عظیمی“ فرزند عبدالخالق اعلام شدە کە از ناحیە پشت زخمی شدە است.هه نگاو ۸ اسفند

یک کولبر ٣٠ سالە اهل پیرانشهر با هویت ”سید واحد احمدی“ فرزند سید احمد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شد و یک کولبر دیگر نیز زخمی شدە است کە هویت وی تاکنون احراز نشدە است.هه نگاو ۱۲ اسفند

ماموران سپاه سیرکان سراوان در جریان تیراندازی به سمت یک خودرو سایپا زامیاد باعث جراحت رهگذری به نام “طارق سپاهی” شدند.کمپین فعالین بلوچ ۱۵ اسفند

نیروهای مسلح ایران در مرزهای پیرانشهر دستەای از کولبران را هدف قرار دادە و یک کولبر را بە شدت زخمی کردەاند.هه نگاو ۱۷ اسفند

«بو محمد گمشاد زهی» که حامل بار گازوئیل بود، هدف تیر اندازی ماموران انتظامی قرار گرفت، که از ناحیه پا زخمی شد.کمپین فعالین بلوچ ۱۸ اسفند

نیروهای مسلح ایران در مرز نوسود، دستەای از کولبران را بە رگبار بستەاند کە در نتیجە این تیراندازی یک کولبر بە شدت زخمی شدە است.هه نگاو ۲۷ اسفند

خودکشی:

یک زن جوان اهل بوکان با هویت ”شب بو بایزیدپناه“  در روستای قلقلە  مهاباد بە زندگی خود پایان داد.شب بو بە دلیل اختلافات خانوادگی و از طریق حلق آویز کردن بە زندگی خود پایان دادە است. هه نگاو ۵ اسفند   یک زن اهل جوانرود با هویت ”سرگل عزیزی“  ۴۴ سالە و فرزند علی بە دلیل اختلافات خانوادگی بە زندگی خود پایان داد.خبرنگار هەنگاو در جوانرود اعلام کرد کە سرگل از طریق حلق آویز کردن بە زندگی خود پایان دادە است.هه نگاو ۶ اسفند

یک زن ٢٢ سالە اهل سرپل ذهاب با هویت ”پرشنگ کریمی“ کە باردار نیز بودە خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است. جنین این زن جوان کە بە دلیل افسردگی خودکشی نمودە نیز سقط شدە است.هه نگاو ۱۷ اسفند

یک شهروند ٣۵ سالە  باهویت ”صلاح حیدری“ فرزند محمد در محلە بهارستان شهرستان سقز بە زندگی خود پایان دادە است.هه نگاو ۱۸ اسفند

یک دختر نوجوان ١٧ سالە با هویت ” یسرا فتحی“ فرزند عثمان خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.هه نگاو ۲۳ اسفند

یک مرد جوان با هویت ”علی میرمیرانی“ کە متاهل و پدر یک فرزند نیز بودە بە دلیل فقر بە زندگی پایان داد.یک زن ٣٨ سالە با هویت ”مینا شهیدی“ در ایلام بە دلیل فقر خود را حلق آویز کردە است. مینا متاهل و مادر ٣ فرزند نیز بودە است.هه نگاو ۲۶ اسفند

یک زن ٢٣ سالە در شهرستان درە شهر استان ایلام با هویت ”زیبا نورمحمدی“ بە دلیل فقر و مشکلات اقتصادی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.هه نگاو ۲۹ اسفند   

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوامَ و ملل ایران

این نوشته در اخبار, دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.