شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

ما فعالان حقوق بشر عضو شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران متشکل از افراد و سازمان های کاملا آزاد و مستقل می باشیم که از سال 2001 آغاز به کار با اهداف آگاهی رسانی در خصوص حق ذاتی و حق شهروندی (معرفی اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه) و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران و گزارشی از وضعیت جامعه ایران نموده و خواهان همکارانی برای پیشبرد اهدافمان داریم.

شرایط عضویتدر صورت تمایل به همکاری با این شبکه، شما می توانید با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های آن، به ما بپیوندید.

اعلام عضویت در شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران در وبلاگ مربوطه

معرفی اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های آن و اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکودر وبلاگ مربوطه

ارسال حداقل پنج خبر در طول ماه به هماهنگ کننده شبکه (این اخبار می بایست قبل از ارسال، در وبلاگ خودتان منتشر شده باشد)

پرداخت حق عضویت سالیانه

حق عضویت:. 10 یورو برای ثبت نام اولیه و  20 یورو سالیانه که در ابتدای سال پرداخت شود.

(یادآوری ها : 

همکاران بدون محدودیت می توانند نسبت به ارسال اخبار (با هر اندیشه و بینشی) مورد نظر خودشان برای مسئول شبکه اقدام نمایند.

همکاران در استفاده از اخبار رسیده از سایر همکاران، کاملا مختار و آزاد هستند و الزامی در استغاده از آن ها ندارند.

کلیه مکاتبات (ارسال و دریافت اخبار) در شبکه از طریق ایمیل هماهنگ کننده شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران   hr_shabake@azadegy.de انجام خواهد شد.

مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و شبکه صرفاً ناشر آن می باشد.

فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

روش پرداخت:

Manoochehr Shafaei

 : N26 Bank

IBAN

DE67100110012629558028

BIC

NTSBDEB1XXX

فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

مسئول عنوان وبسایت / وبلاگ منوچهر شفایی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران معصومه نژاد محجوب برای آزادی عقیده فاطمه غلامحسینی سهم من از حقوق زنان  هومن شعری طهرانی انسان آزاد   وحید حسن زاده ابراهیمی حقوق انسانی سارا صیادی ایران دخت  مهران آهنگر خراسانی  زندگی نه مرگ نرگس مباشری فر حق زن در ایران …