شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

شبکه ای کاملا آزاد و مستقل که در سال 2001 آغاز به فعالیت نموده است. آگاهی رسانی در رابطه با حقوق بشر و وضعیت جامعه ایران از اهداف اولیه آن می باشد.

شرایط عضویت:
در صورت تمایل به همکاری با این شبکه، شما می توانید با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های آن، به ما بپیوندید.

  1. اعلام عضویت در شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران در وبلاگ مربوطه
  2. معرفی اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون آن در وبلاگ مربوطه
  3. ارسال حداقل پنج خبر در طول ماه به هماهنگ کننده شبکه
    (این اخبار می بایست قبل از ارسال، در وبلاگ مربوطه منتشر شده باشد)

یادآوری

  1. همکاران بدون محدودیت می توانند نسبت به ارسال اخبار (با هر اندیشه و بینشی) مورد نظر خودشان برای مسئول شبکه اقدام نمایند.
  2. همکاران در استفاده از اخبار رسیده از سایر همکاران، کاملا مختار و آزاد هستند و الزامی در استغاده از آن ها ندارند.
  3. کلیه مکاتبات (ارسال و دریافت اخبار) در شبکه از طریق ایمیل هماهنگ کننده  hr_shabake@azadegy.de انجام خواهد شد.
  4. مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و شبکه صرفاً ناشر آن می باشد.

فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران