ارتباط با ما

 

ردیف
مسئولیت
نام و فامیل 
ایمیل 
تلفن 
1
بنیانگزار و صاحب امتیاز
 #منوچهر_شفایی
shafaei@azadegy.de
00491632611257
2
هماهنگ کننده شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران:
عباس رهبری
hr_shabake@azadegy.de
00491636355721
3
مدیر و مسئول امور فنی 
حسین بیداروند
internet@azadegy.de 
004917657634657
4
مدیر نشریه آزادگی
مینا انصاری نژاد
ansarinejad_mina@azadegy.de
004915772500981
5
مدیر ارتباطات آزادگی
ناصر نوروزی
 info@azadegy.de
004542953345
6
چاپ و پخش نشریه آزادگی
مصطفی حاجی قادر مرحومی
chap@bashariyat.org
004917664840555