ارتباط با ما

 

ردیف
مسئولیت
نام و فامیل 
ایمیل 
تلفن 
1
بنیانگزار و صاحب امتیاز
 منوچهر شفایی
shafaei@azadegy.de
00491632611257
2
قائم مقام و مسئول سایت آزادگی 
ناصر نوروزی
info@azadegy.de
004542953345
3
هماهنگ کننده شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران:
عباس رهبری
hr_shabake@azadegy.de
00491636355721
4
مدیر و مسئول امور فنی 
حسین بیداروند
internet@azadegy.de 
004917657634657
5
امور گرافیک
لیلا قناعت زاده 
graphics@azadegy.de 
004917684869661
6
چاپ و پخش نشریه آزادگی
مصطفی حاجی قادر مرحومی
chap@bashariyat.org
004917664840555