ارتباط با ما

 

ردیف
مسئولیت
نام و فامیل 
ایمیل 
تلفن 
1
بنیانگزار و صاحب امتیاز
 #منوچهر_شفایی
shafaei@azadegy.de
00491632611257
2
هماهنگ کننده شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران:
فاطمه غلامحسینی
hr_shabake@azadegy.de
004917661309643
3
مدیر سایت و نشریه آزادگی
پریسا سخائی
info@azadegy.de 
004917661309813
4
امور نشریه 
الهام اعرابی
arabi@azadegy.de
0033767173323
5
مسئول امور فنی سایت 
حسین بیداروند
internet@azadegy.de 
004917657634657
6
 ارتباطات
سارا صیادی
sayadi@azadegy.de
004917632198870
7
چاپ و پخش نشریه آزادگی
وحید حسن زاده ابراهیمی
chap@azadegy.de
004917661465875