ارتباط با ما

 

ردیف
مسئولیت
نام و فامیل 
ایمیل 
تلفن 
1
بنیانگزار و صاحب امتیاز
 منوچهر شفایی
shafaei@azadegy.de
00491632611257
2
قائم مقام و مسئول سایت آزادگی 
ساره استوار
info@azadegy.de
004917645151362
3
هماهنگ کننده شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران:
عباس رهبری
hr_shabake@azadegy.de
00491746448686
4
مدیر و مسئول امور فنی 
حسین بیداروند
internet@azadegy.de 
004917657634657
5
امور گرافیک
پانیذ تراب نژاد
graphics@azadegy.de 
00491622400681
6
چاپ و پخش نشریه آزادگی

chap@bashariyat.org
00491632611257