فیلم؛ دانشگاه تهران: طنین شعار مرگ بر دیکتاتور


دانشگاه تهران امروز به پاخاست؛ تجمع دانشجویان در اعتراض به حجاب اجباری و برخورد خشن ماموران با معترضان

امروز جمع زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به طرحهای سرکوبگرانه رژیم به بهانه حجاب و قوانین سرکوبگرانه کمیته انضباطی در محوطه دانشگاه تجمع کردند. یکی از دانشجویان تراکتی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: آزادی انتخاب حق مسلم ماست.

دانشجویان دانشگاه تهران طی هفته گذشته شاهد حضور و استقرار نیروهای بسیجی در همراهی با ماموران، به منظور افزایش جو ارعاب در دانشگاه بوده‌اند.

افراد لباس شخصی امروز همراه با ماموران اونیفورم پوشیده، کوشیدند دانشجویان اعتراضی را متفرق کنند و به کتک زدن آنها پرداختند.

در مقابل درب داشنگاه دانشجویان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. (فیلم زیر)

فعالین در تهران می گویند فضای دانشگاه تهران ملتهب است و احتمال می رود تظاهرات اعتراضی به بیرون از دانشگاه کشیده شود.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.