فیلم؛ اعتراف صدا و سیما به فاجعه اجتماعی


در این کلیپ دردناک که با وقاحت و به راحتی از عمق فاجعه اقتصادی و اجتماعی در جامعه سخن گفته می شود و به اینکه بیش از ۳۰ درصد دستفروشان ایران دارای مدارک عالی و دکترا هستند اعتراف می شود، تحصیل کردگان محرومی که به علت بیکاری و سیاستهای ویرانگر رژیم حاکم به دستفروشی کشانده شده اند.

واقعیت این است که چنین فاجعه ای ناشی از عملکرد حکومتی است که به جای ایجاد اشتغال و صرف وقت و درآمد مملکت در مسیر آبادانی و پیشرفت و توسعه اقتصادی یا سرگرم صرف درآمدها و ثروت کشور برای مداخلات توسعه طلبانه و نظامی و تروریستی در سوریه و عراق و لبنان و یمن است و یا مسئولان و آقازاده هایش مشغول اختلاسهای میلیاردی و انتقال آنها به خارج ایران هستند که نتیجه آن برای مردم ایران چیزی جز تشدید فقر و بیکاری و روی آوردن به دستفروشی و شغل های کاذب آن هم توسط تحصیل کرده ترین اقشار جامعه است.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.