علم الهدی: دشمن برای سال ۹۸ خیلی نقشه دارد

علم الهدی امام جمعه مشهد و نماینده خامنه ای: امروز جمعه آخر سال 97 است؛ این را بدانید برای سال 98 دشمن خیلی نقشه دارد؛ خیلی توطئه در نظر دارد.

وی افزود: مهم برای ما این است که در مقابل دشمن مرزبانی داشته باشیم و مرز دشمن و غیردشمن را بدانیم. دشمن ما غرب و آمریکا و عوامل نفوذی در داخل است.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.