شبکه مدافعین

شبکه ای کاملا آزاد و مستقل که در سال 2001 آغاز به فعالیت نموده است. آگاهی رسانی در رابطه با حقوق بشر و وضعیت جامعه ایران از اهداف اولیه آن می باشد.

شرایط عضویت:
در صورت تمایل به همکاری با این شبکه، شما می توانید با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های آن، به ما بپیوندید.

  1. اعلام عضویت در شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران در وبلاگ مربوطه
  2. معرفی اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون آن در وبلاگ مربوطه
  3. ارسال حداقل دو خبر در طول ماه به هماهنگ کننده

یادآوری

  1. همکاران بدون محدودیت می توانند نسبت به ارسال اخبار (با هر اندیشه و بینشی) مورد نظر خودشان برای مسئول شبکه اقدام نمایند.
  2. همکاران در استفاده از اخبار رسیده از سایر همکاران، کاملا مختار و آزاد هستند و الزامی در استغاده از آن ها ندارند.
  3. کلیه مکاتبات (ارسال و دریافت اخبار) در شبکه از طریق ایمیل هماهنگ کننده hr-shabake@azadegy.de انجام خواهد شد.
  4. مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و شبکه صرفاً ناشر آن می باشد.

فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران