ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

1 . دکتر محمد مصدق و بهائیان بخش 3                                                                            بهرام چوبینه                                                         3

2 . رنجنامه ای دیگر                                                                                                   انور حسین پناهی                                                     7

3 . مضحکه انتخابات در اعماق فقر و بیکاری و سانسور و اختناق چه معنی دارد؟!                        رحمانی                                                              8

4 . تلخ نوشته                                                                                                              صدیقه جعفری                                                      11

5 . سیل قم:احمقانه‌ترین سیل بندی در جهان                                                                          نگین پوردلیر                                                      12

6 . نامه پالیزدار از زندان به رهبری !                                                                                                                                                      14

7 . نگاهی به خانه های فحشا در ایران                                                                                 ح - ک                                                            15

8 . چرا خامنه اي كمر به نابودي آيت الله بروجردي بسته است؟                                                 انجمن فروهرها و پروانه ها                                   17

9 .        مدیریت، در عهد ولایت فقیه و در اروپا                                                                   نگین پوردلیر                                                     20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

هیئت تحریریه
نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

الهه آریانپور                    Elahehe Aryanpour

 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد:

پشت جلد: نگین پوردلیر

قبلی

ببرگشت

بعدی