ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

شانزدهم: هر دو نفر در نماز جمعه اسلحه حمل ميكنند اما بروجردي كه حكومتي نيست براي اين كار محاكمه مي شود و خامنه اي براي اين كار فرياد تكبير و تأييد از مردم مي شنود.

هفدهم: هر دو نفر فدايياني دارند با اين تفاوت كه خادمان بروجردي كه حداكثر پانصد نفرند به خاطر عقايدش دور او جمع شده اند ولي جان بر كفان خامنه اي چماق كشان حرفه اي هستند كه با پول مردم استخدام شده اند تا هر وقت كساني حرفي ناخوشايند رهبري زدند به يك اشاره البته تحت عنوان مصلحت نظام دمار از روزگارشان دراورند و بكشند و و بزنند و ببرند.

هجدهم: هر دو نفر براي افزايش اعتبار، خود را به آدم حسابي ها وصل مي كنند منتها بروجردي فقط خود را به آيت الله العظمي بروجردي مي چسباند كه شايد هم بي دليل نباشد ولي خامنه اي براي مشروع كردن مقام خود پاي تمام رهبران و مصلحان و امامان و پيامبران را وسط مي كشد و از همه آنها مايه مي گذارد.

نوزدهم: هر دو با خارجي ها ارتباط دارند. بروجردي ارتباطش اين است كه براي رهبران مذهبي دنيا نامه بنويسد و يا با راديو آمريكا حرف بزند و براي همين به اختلال در امنيت ملي متهم شود و خامنه اي با تروريست هاي شناخته شده و معروف جلسه مي گذارد و جان و ناموس مردم را خريد و فروش مي كند و يكي هم جرأت ندارد كوچك ترين اعتراضي بكند.

بيستم: هر دو نفر براي معروف تر شدن از تبليغات استفاده مي كنند با اين فرق كه بروجردي فقط مي تواند تقويم و عكس چاپ كند و خامنه اي با داشتن چندين و چند شبكه و رسانه و روزنامه كارهاي كوچك خود را بزرگنمايي مي كند فسادها و جنايت هاي خود را مخفي مي كند و با رياكاري و تظاهر مردم را به خواب فرو مي برد تا دروغ هايش را باور كنند.

بيست و يكم: هردو نفردر مقابل جمعيت جو گير مي شوند و خودباوري شان باد مي كند منتها بروجردي به هزار نفر راضي مي شود و خامنه اي اشتهايش با اين همه جيره خوار و مزدور هم سير نمي شود.

از بروجردي و خامنه اي درس عبرت بگيريم

درس اول: مزدوران خامنه اي مي گويند كه هر كس از بروجردي تعريف و تمجيد كند عليه مردم خدعه ميكند بنابراين ائمه جمعه كه هر هفته پشت تريبون مي روند و با نشخواركردن عوامفريبي هاي خامنه اي سر مردم را شيره مي مالند تكليفشان معلوم است. به علاوه تكليف هزاران مزدور ديگري كه شبانه روز به اين كار مشغولند و جيره و مواجبشان را خامنه اي تأمين مي كند تا همين هجويات و پرت و پلاها را به خورد مردم بدهند نيز معلوم است.بنابراين شركت در نماز جمعه و پاي منبر وعاظ خامنه اي و بخصوص خود خامنه اي نشستن خطر فريب خوردگي شديد منجر به گناه كبيره دارد.

درس دوم: وقتي مي گويند احترام به بروجردي و بوسيدن دست وي حرام و گناه است از كجا معلوم بوسيدن دست و پاي خامنه اي گناهش چقدر است.بنابراين احترام به خامنه اي و بخصوص بوسيدن دست و پايش جزو گناهان خيلي كبيره است.

درس سوم: بروجردي يك شبه ايت الله شد ولي حالا مي گويند كه طلبه هم نبوده و در حوزه هم درس نخوانده پس نبايد به اشخاصي كه درجات خودساخته دارند اعتماد كنيد.

از آن طرف دوستان قديمي خامنه اي و حتي برادرش اعلام مي كنند سواد او خيلي كمتر از حدي است كه اعوان و انصارش ادعا ميكنند.بنابراين اصلاً شايسته نيست به كسي اعتماد كنيد كه يك شبه آيت الله شد تا بر كرسي نيابت تكيه كند و براي كسب اين مقام والا هم هيچ كس صلاحيت علمي و مديريتي و اخلاقي وي را بررسي نكرد.

وقتي كسي به طمع قدرت يك شبه آيت الله و نايب امام زمان شود از كجا معلوم كه فردا هيتلر و استالين نشود و جنگ و خونريزي به راه نيندازد. هر چند همين حالا هم نشان داده جنايتكار بالفطره اي است  كه حياتش به مكيدن شيره جان مردم وابسته است.

درس چهارم: مي گويند بروجردي با ادعاي دين شناسي و اسلام شناسي و سيد بودن مردم را فريب داده و از آنها سوءاستفاده كرده است. بنابراين تكليف كشوري كه در آن به نام دين بر مردم حكومت مي كنند و همه از رهبري گرفته تا پايين تريها دستشان روي بيت المال است و روزانه چندين ميليون بار كلاه مردم را بر مي دارند و رسواي همه دنيا هستند، از آب هم روشن تر است و بايد هر چه زودتر حكومت اسلامي و سركرده اش خامنه اي به جرم سوءاستفاده از دين و قدرت محاكمه شوند.

درس پنجم: وقتي مي گويند كه بروجردي در باره رسيدن نسبش به ائمه دروغ گفته از كجا معلوم است كه بقيه راست مي گويند؟ مگر تا آلان كسي در باره ادعاي سيادت و سروري خامنه اي و بقيه تحقيق كرده؟

بنابراين به صرف ادعا سيادت آقايان را باور نكنيد و مخصوصاً نگذاريد كسي مثل خامنه اي به بهانه سيادت بر شما سروري كند.

درس ششم: به بروجري اتهام خيانت مي زنند چون كه كاري كه انجام داده در حد تخصص علمي اش نبوده.

اتهام بروجردي اين است كه مردم را كمي راهنمايي كرده ، تعدادي دعا براي آنها نوشته و بالاي منبر رفته. پس هر كس براي حرف زدن از دين بايد متخصص باشد.

بنابراين معلوم مي شود كه خامنه اي و دستيارانش تا چه حد خائن هستند كه بدون هيچ تخصصي در مورد مملكت داري ادعاي حكومت كرده و ملت را به خاك سياه نشانده اند و هر روز بيشتر از پيش آنها را به باتلاق جهل خود فرو مي برند. راه و مفري براي ملت نگذاشته اند و راه فرار خود را دقيقاً تدارك ديده اند.

درس هفتم: مي گويند بروجردي مجرم است چون قبر پدرش را به يك مكان مقدس تبديل كرده و از آن امامزاده ساخته.

بنابراين برويد بپرسيد براي چه خامنه اي علاوه بر مقدس كردن قبور ديگران، از خودش يك امامزاده زنده متحرك درست كرده و حواستان باشد كه فريب تقدس نمايي اين زيارتگاه قلابي را نخوريد و آن را كعبه آمال خود نكنيد كه گناهش نابخشودني است.

درس هشتم: بروجردي را مجرم نشان داده اند براي اينكه با كفن و شمشير امام جماعت شاگردانش شده و نماز خوانده، براي اين جرم هم محاكمه شده و هم بايد توبه و استغفار كند.

بنابراين ائمه جماعات و بقيه نمايندگان خامنه اي كه هر هفته با سلاح و سپر بالاي منبر مي روند بايد همه به دادگاه احضار شوند و مهمتر از همه خود خامنه اي است كه آنها را براي فريب افكار و چپاول اموال به اين طرف و آن طرف گسيل مي كند.

درس نهم: بروجردي را مجرم معرفي مي كنند چون در ذهن مردم اين تصور را ايجاد كرده كه با امام زمان ارتباط دارد.

بنابراين خامنه اي مجرم ترين آدم روزگار است كه اين تصور بي بنياد را در ذهن ميليون ها نفر در دنيا ايجاد كرده و براي ثابت كردن آن هيچ دليل موجهي هم ارائه نداده و تازه به اعتبار اين نيابت به خود حق ميدهد هر جنايت و قساوتي بر عليه مردم انجام دهد.

درس دهم: از ديگر جرائم بروجردي اين است كه در امور فرهنگي و اجتماعي حضور فعال داشته و دعاي قرآني نوشته و قرآن را تفسير كرده.

مطلب نوشته، بالاي منبر رفته و مردم به حرفش گوش كرده اند.

بنابراين خامنه اي  و مزدوران هم كيش او از جمله كليه اعضاي دولت بايد محاكمه و زنداني شوند به اين دليل كه علاوه بر اين نوع جرائم در ساير امور مانند اقتصاد و سياست هم دخالت مي كنند و جز خرابكاري و عوامفريبي كار ديگري نمي كنند. برنامه ريزي و هدايت آنها هم كه البته با خامنه اي است.

درس يازدهم: جرم ديگر بروجردي الصاق القابي مثل آيت الله و مرجع تقليد است به خود، براي فريب و جذب مردم.

بنابراين روحانيون و در صدر آنها خامنه اي عوامفريب ترين آدم هاي روزگارند و هيچ اعتمادي به آنها جايز نيست بخصوص كه چون حكومت را هم به دست دارند القاب خود را مثل چماق بالاي سر مردم گرفته اند.

اين روايت ادامه دارد / انجمن فروهرها و پروانه ها

قبلی

ببرگشت

بعدی