کاهش شدید محبوبیت رئیس جمهور دموکرات در آمریکارئیس جمهور کنونی آمریکا، بیش از هر رئیس جمهور دیگری، محبوبیت خود را در بین مردم این کشور از دست داده است.

به گزارش پایگاه اینترنتی یو اس میل، نظرسنجی ها از کاهش شدید محبوبیت جو بایدن در میان مردم آمریکا حکایت دارد. این گزارش می افزاید نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان می‌دهد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، با تنها 42 درصد محبوبیت، بیش از هر رئیس جمهور دیگری از جنگ جهانی دوم به این سو، در 9 ماه نخست ریاست جمهوری محبوبیت خود را در بین شهروندان آمریکایی از دست داده است.

آخرین داده‌های نظرسنجی گالوپ نشان می‌دهد که از روز یکم تا نوزدهم اکتبر، میانگین نمره مورد تأیید بایدن در سه ربع اول دوره ریاست جمهوری وی را با هر رئیس جمهور از زمان دوایت آیزنهاور مقایسه کرده است. بایدن تنها در سه ماهه اول ریاست جمهوری 11.3 درصد از محبوبیت خود را از دست داد و میزان محبوبیت وی از 56 درصد به حدود 44.7 درصد رسید.

پیش از این در حالی که نظرسنجی گالوپ در حال برگزاری بود، جو بایدن چندین دستور در زمینه واکسیناسیون اعلام کرد که منجر به واکنش شدید رهبران جمهوریخواه در چندین ایالت شد، از جمله بیانیه بایدن مبنی بر اینکه همه کارفرمایان آمریکایی با 100 یا بیشتر از 100 کارمند یا کارگر باید از نیرو‌های خود بخواهند که یا به طور کامل در برابر کرونا واکسینه شوند یا به صورت هفتگی آزمایش کرونا بدهند.

رئیس جمهور آمریکا همچنان از تصمیم خود مبنی بر خروج همه نظامیان آمریکایی از افغانستان تا 31 اوت دفاع می‌کند. تلاش جو بایدن برای خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان تحت الشعاع قدرت گرفتن سریع طالبان قرار گرفت در حالی که 20 سال پیش آمریکا همین طالبان را از قدرت برکنار کرده بود.

عملکرد جو بایدن در تلاش‌های آشفته برای تخلیه آمریکایی‌ها و افغان‌های آسیب پذیر از افغانستان، به ویژه پس از انفجار انتحاری در فرودگاه کابل، که منجر به کشته شدن 13 نظامی آمریکایی و دست کم 169 غیرنظامی افغان شد، از هر دو طرف مورد انتقاد قرار گرفت.

%d bloggers like this: