گزارش صوتی جلسه نمایندگی اروپا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱

جلسه نمایندگی اروپا در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ مطابق با ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰، با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و دیگر میهمانان از طریق فضای مجازی زوم برگزار شد.۱) شروع جلسه: مهرداد یگانه ۲) پریچهر سهرابی :گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در شهریور ماه ۱۴۰۰ ۳) فیروزه ده بزرگی: بررسی …

ادامه‌ی مطلب