گزارش صوتی و تصویری کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان۱۷ فوریه۲۰۲۲

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان۱۷ فوریه۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و دیگر مهمانان از طریق فضای مجازی زووم ، یوتیوب ،اپلیکیشن کانون با مدیریت ستاره دژم برگزار گردید. سخنرانان عبارت اند از: ۱) شروع جلسه : ستاره دژم، ۲) مصطفی منیری: گزارش …

ادامه‌ی مطلب