گزارش صوتی و تصویری کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ، ۱۲ مارس ۲۰۲۲

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی شنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۲ در ساعت ۱۴:۰۰به وقت اروپای مرکزی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و دیگر مهمانان از طریق فضای مجازی زووم ، یوتوب و اپلیکشین کانون با مدیریت کریم ناصری برگزار گردید. سخنرانان عبارتند از:1- شروع جلسه: کریم ناصری 2- گزارش …

ادامه‌ی مطلب