زر امیرابراهیمی: انقلاب بعدی ایران را زنان رقم می‌زنند

خانم امیرابراهیمی می‌گوید این انقلاب با پس گرفتن آزادی‌هایی رخ می‌دهد که در جمهوری اسلامی از زنان دریغ شده است.