نرگس محمدی: مقامات زندان می‌خواهند مرگی مثل صابر و آبتین برایم تدارک ببینند؟

در این گزارش به نقل از خانم محمدی آمده است: «حفاظت و اطلاعات زندان ضمن ضبط داروها صراحتا اعلام نمود در صورت تأیید آنها داروها تحویل زندانی خواهد شد، ولی تا ساعت ۱۲ یک‌شنبه علی‌رغم پیگیری‌های مکرر من، تحویل داده نشد.»