گزارش صوتی اولین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها ۲۵ دسامبر ۲۰۱۶

اولین جلسه تست و ارزیابی جهت تبادل تجربیات و آموخته ها توسط کمیته آموزش و پژوهش در روز یکشنبه 25 دسامبر 2016 ساعت 14 بوقت اروپا در اتاق پالتاک ویژه کانون با حضور تنی چند از مسئولین محترم کمیته ها و نمایندگی ها تشکیل گردید. از علاقه مندان خواهشمندیم موارد مطرح شده در جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند. 

 اولین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها 25 دسامبر 2016

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

%d bloggers like this: