چوب حراجِ معادن بر منطقه حفاظت شده کرکس استان اصفهان

ایرنا – اصفهان – کرکس برای طرق رود، کمجان، هنجه و اوره مادری بوده که در گهواره آن پاییدن گرفته و از شیره جان این کوهستان همیشه سیراب شده‌اند اما حالا این منبع آب شیرین در منطقه مرکزی اصفهان با تیغ تیز معادن قربانی می شود تا با تاراج روزانه ، این خطه پیشتاز در از دست دادن میراث طبیعی اش باشد.

به گزارش ایرنا، ۶۰ معدن از سال‌ها پیش به جان کرکس افتاده ند، از این شمار حدود ۳۹ معدن در منطقه حفاظت شده قرار دارند که سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۸۶ به شرط ادامه کار این تعداد معادن، در قراردادی با سازمان حفاظت محیط زیست با ارتقای این منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظت شده موافقت کرد.

اما به روایت فعالان و کارشناسان محیط زیست اتفاقی که حالا در حال رخ دادن است اینکه، کرکس این منبع حیات بخش و یکی از مهمترین و بزرگترین منابع آب شیرین اصفهان ذره ذره در حال نابودی است. گفته می شود کرکس سالانه ۲ میلیارد مترمکعب آب شیرین تولید می‌کند و این ارتفاعات در جنوب غرب شهرستان نطنز و در جوار منطقه کویری موجب تعدیل آب و هوا و ایجاد چشمه ها و روان آب های پایداری شده که حالا به گفته فعالان محیط زیست منطقه، آب این چشمه ها و جوی ها به شدت تحت تاثیر فعالیت این معادن کاهش یافته، زیست بوم منطقه به شدت متاثر از گرد و غبار این معادن شده و منظر روستاها و این کوهستان یگانه در منطقه مرکزی استان اصفهان تخریب و از چهره طبیعی خارج شده است.

چنان که گفته شد حدود ۳۹ معدن فعال در منطقه حفاظت شده کرکس وجود دارد، منطقه ای که حدود ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از مساحت حدود ۳۰۰ هزار هکتاری این کوهستان را تشکیل می‌دهد. این معادن شامل ۱۶ معدن در اوره، چهار معدن در کمجان و ۱۹ معدن در طرق رود است. معادنی که پیش از ارتقای بخشی از کوهستان کرکس به منطقه حفاظت شده در آن وجود داشته اند اما آنچه تامل برانگیز می نماید فعالیت بی رویه آن ها با حجم برداشت هایی است که علاوه بر کاستن از حجم این میراث طبیعی گرانبها، تهدیدی است بالقوه برای یک منطقه حفاظت شده که عهده دار آن سازمان حفاظت محیط زیست است.

از این رو با سعید ستایش، رییس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت وگو کرده ایم.