جایگاه سازمان محیط زیست در “برنامه هفتم توسعه” در حد یک سازمان صرفاً تشریفاتی است!

خبرگزاری تسنیم،

یک کارشناس محیط زیست گفت: جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه هفتم توسعه در حد یک سازمان تشریفاتی تنزل پیدا کرده است.۱۳ تير ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یک ماه پیش پیش‌نویس “لایحه برنامه هفتم توسعه” رونمایی شد. در همان روزهای نخست انتشار پیش‌نویس، لایحه مذکور مورد انتقاد جامعه علمی و دانشگاهی محیط زیست کشور قرار گرفت.

کارشناسان محیط زیست پس از بررسی احکام لایحه اینطور استنباط کردند که موضوع حفاظت محیط زیست در لایحه نادیده گرفته شده و حتی بندهایی از آن در تقابل با محیط زیست است!

مواردی از جمله نادیده گرفته شدن بند “ارزیابی زیست‌محیطی” است که اجرای پروژه‌های بزرگ را منوط به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست می‌کرد، حذف بندهای مربوط به “آلودگی هوا”، نادیده گرفته شدن مبحث “آبخیزداری”، در نظر گرفته نشدن “پرداخت حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌‌ها” از جمله مواردی بود که با اعتراض کارشناسان همراه بود.

حذف احکام محیط زیستی از برنامه هفتم توسعه علاوه بر دوستداران محیط زیست کشور با انتقاد علی سلاجقه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سمیه رفیعی؛ رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز همراه شده بود.

در این رابطه، الهه پهلوان؛ کارشناس ارشد برنامه‌ریزی محیط زیست و عضو بنیاد حفاظت از محیط زیست و حیات وحش ایران به تسنیم گفت: برنامه ششم توسعه با تمامی نقدهایی که بر آن وارد بود علاوه بر اشارات محیط زیستی در بخش‌های مختلف، در بخش 9 برنامه اختصاصاً با عنوان محیط زیست و منابع طبیعی به موارد محیط زیستی پرداخته بود. جای تعجب دارد که در برنامه پنج ساله هفتم نه‌تنها فصلی با عنوان محیط زیست وجود ندارد بلکه در فصول دیگر هم نگرش محیط زیستی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه انتقادات زیادی در خصوص پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه وجود دارد، ادامه داد: به عنوان مثال در فصل آب، از نگاهداشت صحیح هیچ صحبتی نشده و بار دیگر، نام وزارت نیرو به عنوان مسئول مدیریت آب مطرح شده، در حالی که تمامی مصیبت‌های ما در حوزه آب به این وزارتخانه برمی‌گردد؛ وزارتخانه‌ای که بیش از 40 سال مدیر تمام عیار آب کشور بوده و بیشترین بودجه کشور را در اختیار داشته اما اکنون وضعیت منابع آب بغرنج است.