دریچه ای رو به اگاهی (بررسی بحران آب و فرونشست ها در ایران) به تاریخ ۲۰۱۸ /۰۱ /۳۰

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی بحران آب و فرونشست ها در ایران) میهمانان برنامه : دکتر زهرا ارزجانی  پژوهشگر و فعال حقوق بشر و کاوه شیخ محمدی فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

این نوشته در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.