گزارش صوتی اسپیس ایکس کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳

گزارش صوتی اسپیس ایکس کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳. جلسه اسپیس ایکس کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ و در ساعت ۲۰ بوقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی اسپیس ایکس با مدیریت خانم مهرناز جلالوند، سخنران خانم روژین سراجی: خشونت علیه زنان در دنیای مدرن …

ادامه‌ی مطلب