ادامە حملات ترکیه بە کردها در عراق و سوریه

با کشتە‌شدن ٩ سرباز ترکیه، حملات این کشور علیه پ‌ک‌ک و زیر ساخت‌های مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه – روژآوا شتاب گرفتە است. آنکارا می‌گوید در دو روز ۵۲ عضو مسلح احزاب کرد در عراق و سوریه کشتە است، از جملە یک ایرانی.ترکیه بە طور مداوم مواضع شبه‌نظامیان حزب کارگران کردستان (PKK) در اقلیم کردستان و همچنین نیروهای نظامی و زیرساخت‌های حیاتی کردهای سوریه را هدف قرار می‌دهد. اما پس از کشتە‌شدن ٩ سرباز ترکیه در اقلیم کردستان، از حملات شتاب بیشتری گرفتەاند.

ارتش ترکیه روز یکشنبه ١۴ ژانویه (۲۴دی)، طی اطلاعیەای اعلام کردە کە ٧ شبه‌نظامی کرد در شمال سوریه، در حملات نیروهایش کشتە‌ شدەاند.

در اطلاعیەای جداگانه وزارت دفاع ترکیه روز شنبه ١٣ ژانویه اعلام کرد کە ۴۵ شبه‌نظامی کرد را در عراق و سوریه، در پی حملات نیروهای ارتش این کشور کشتە‌ شدەاند.

شب جمعه ١٢ ژانویه (٢٢ دی)، رسانه‌های کردی از وقوع درگیری‌های گستردە میان نیروهای حزب کارگران کردستان و ارتش ترکیه در ارتفاعات مرزی اقلیم کردستان خبر دادند. ساعاتی بعد وزارت دفاع ترکیه طی بیانیەای اعلام کرد کە ٩ سرباز این کشور در این درگیری‌ها کشتە و ۴ نفر دیگر نیز زخمی ‌شدەاند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در بیانیە وزارت دفاع ترکیه آمدە کە این سربازها در چهارچوب عملیات “پنجه قفل” در اقلیم کردستان عراق حضور داشتەاند. عملیاتی کە از مدت‌ها پیش بە منظور نابودی مواضع پ‌ک‌ک در اقلیم کردستان آغاز شدە است.

ادامە عملیات “پنجه قفل” بین احزاب سیاسی ترکیه بە موضوع اختلاف تبدیل شدە است. حزب عدالت و توسعه و همپیمانش حزب حرکت ملی کە در قدرت حضور دارند بر ادامە این عملیات تاکید می‌کنند و می‌گویند کە “ریشە‌های تروریسم را از خاک بیرون می‌کشند”.

اما حزب دمکراتیک خلق‌ها، دم پارتی و احزاب چپ نظر متفاوتی بە این جنگ دارند.

تونجر باکرهان، رئیس‌مشترک دم پارتی (خلف حزب دمکراتیک خلق‌ها)، حزبی کە از حقوق‌کردها دفاع می‌کند، ضمن انتقاد از ادامە عملیات پنجه قفل گفتە است: «کسانی کە از ادامە جنگ ضررمند نمی‌شوند، از لزوم ادامە جنگ صحبت می‌کنند. چون برای آن بهایی نمی‌پردازند. اما جامعه از جنگ خستە شدە است. ما جنگ نمی‌خواهیم و دیگر نمی‌خواهیم کە شاید کشتە‌شدن فرزندان این کشور باشیم».

بیشتر بخوانید:٩ سرباز ترکیه در درگیری با پ‌ک‌ک کشتە شدند

اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) نیز ضمن انتقاد از ادامە عملیات پنجه قفل بە رسانه‌های ترکیه گفتە است: «به جای اینکە بگوییم نباید خون فرزندانمان نباید روی زمین بماند، بگوییم کە خون فرزندانمان نباید ریختە شود».

ترکیه و متحدانش از جملە آمریکا و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان را یک سازمان تروریستی می‌دانند. اما این حزب می‌گوید کە برای احقاق حقوق‌شهروندان کرد و اقلیت‌ها مبارزه می‌کند. پروسه صلح کە در میان این حزب و آنکارا در جریان بود، در سال ٢٠۱۵ و در پی یک سلسلە درگیری و همپیمانی اردوغان با حزب راست افراطی حرکت ملی در هم شکست و از آن زمان تا کنون درگیری‌ها بار دیگر افزایش یافتەاند.

ترکیه می‌گوید کە یک عضو ایرانی پ‌ک‌ک را کشتە است

همزمان سازمان اطلاعات داخلی ترکیه (میت)، اعلام کردە در طی عملیاتی یک عضو ایرانی حزب کارگران کردستان را در شهر سلیمانیە اقلیم کردستان عراق کشتە است.

بیشتر بخوانید: جنگ پنهان و فرسایشی اردوغان در شمال شرق سوریه

خبرگزاری‌های ترکیه بە نقل از میت، اعلام کردەاند کە نام این شخص “حسن صبوری” با نام سازمانی “ردور باز” بودە کە سال گذشتە بە این حزب پیویستە و آموزش “جاسوسی” دیدە است.

این ادعای سازمان امنیت داخلی ترکیه در حالی است کە یک منبع مطلع از سازمان امنیت اقلیم کردستان در گفت‌وگو با دویچه ولە فارسی تاکید کرد کە در چند روز اخیر همچنین اتفاقی در سلیمانیە رخ ندادە است.

بیشتر بخوانید:پنتاگون درباره حمله به کردهای سوریه به ترکیه هشدار داد

این منبع می‌گوید کە سازمان‌های اطلاعی و ارتش ترکیه به طور مرتب کنشگران و اعضای احزاب کرد مخالف را هدف قرار می‌دهند، اما در این مکان و زمان یاد شدە در سلیمانیە کسی ترور نشدە است.

حملات ارتش ترکیه بە کردهای سوریه

حملات ارتش ترکیه در مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه – روژآوا تنها محدود بە شبه‌نظامیان کرد نبودە است. بر اساس گزارش‌رسانەهای کردی در سه روز گذشتە ترکیه زیر ساخت‌های حیاتی این منطقه در شهرها و مناطق مختلف را هدف قرار دادە است.

آژانس خبری هاوار در گزارشی خبر دادە کە در اثر حملە ارتش ترکیه بە شبکه برق کوبانی، ۶۴ روستا و برخی از محلەهای این شهر دچار قطعی برق شدەاند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ترکیه در هفتەهای گذشتە نیز بارها تاسیسات حیاتی از منطقه از جملە کارگاه‌ها، آب‌بندها، شبکه‌آبرسانی، شبکه برق‌رسانی و سیلوها را هدف قرار دادە است.

در همین‌بارە ادارە مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه – روژآوا اطلاعیەای منتشر کردە و ضمن محکوم‌کردن این حملات گفتە است کە هدف ترکیه از این حملات “کوچاندن اجباری ساکنان این منطقه است”.

ترکیه کردهای سوریه را کە از متحدان آمریکا و ائتلاف جهانی ضد داعش محسوب می‌شوند، به دلیل نزدیکی ایدئولوژیک بە پ‌ک‌ک به عنوان تهدیدی علیه خود می‌بیند و بارها آنها را هدف قرار دادە است. عفرین و سریکانی دو منطقه در‌شمال سوریه هستند کە طی درگیری‌های نظامی گستردە بە اشغال نظامی ترکیه و شبه‌نظامیان اسلام‌گرای متحد آنکارا در آمدەاند.