خبرگاه؛ احضار پانزده زن بهائی بە دادگاه انقلاب اصفهان

بر ا‌ساس گزارش خبرگزاری هرانا پانزده زن پیرو آیین بهائی کە ساکن بهارستان اصفهان هستند به دادگاه انقلاب احضار شدەاند. آنها از جمله متهم به “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” هستند.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران ، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

احضار پانزده زن بهائی بە دادگاه انقلاب اصفهان

بر ا‌ساس گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پانزده زن پیرو آیین بهائی کە ساکن بهارستان اصفهان هستند به دادگاه انقلاب احضار شدەاند.

در گزارش هرانا اسامی این افراد “مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی‌نژاد و فرخنده رضوان” ذكر شدە و آمده کە آن‌ها با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان احضار شدە و از آنان خواسته شده تا در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه جهت دفاع از اتهامات انتسابی در این شعبه حاضر شوند.

بە گفتە هرانا کیفرخواست پرونده این شهروندان بهائی با اتهامات “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” و “مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و اموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام” توسط شعبه هجدهم بازپرسی دادسرای اصفهان صادر شدە است.

از میان این شهروندان رویا آزادخوش، آزیتا رضوانی خواه،سارا شکیب، ساناز راسته، شعله آشوری، شورانگیز بهامین، فیروزه راستی‌نژاد، مریم خورسندی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی و نوشین همت پیشتر در سال ۱۴۰۰ بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شدند.

جمهوری اسلامی آیین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و بسیاری از پیروان این آیین با اتهامات واهی نظیر “جاسوسی” و “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت و روانه زندان می‌شوند.