برنامه سیصد و بیست و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2018 / 06/ 12


قسمت اول برنامه شماره 325 رادیو کانون از ترانه شروع الی قرائت فراخوان 17 جون


ترانه شروع : اهنگ وارث با اجرای شادمهر عقیلی

اعلام برنامه ها

اغاز بخش خبر

اخبار کمیته کودک : وحید ترابی

اخبار کمیته هنر : مرضیه بردبار

اخبار کمیته محیط زیست : سمیه علیمرادی

اخبار کمیته دانشجو : علی هژبری

ترانه میان برنامه : اهنگ دزد پیر با اجرای همای مستان

ادامه اخبار

اخبار کمیته اقوام : محسن سیاحی

اخبار کمیته زنان : لیدا اشجعی

اخبار کارگری : مصطفی خداکرمی

قرائت اطلاعیه شماره 1004 نمایندگی اسکاندیناوی : سعید حسینی

قرائت فراخوان نمایندگیهای اندونزی و پاکستان 17 ژوئن : محمد رضا رضائیون

برنامه تریبون ازاد : کار از دلارام و درسا دره شوری


قسمت دوم برنامه شماره 325 رادیو کانون از اغاز بخش پژوهش و کتاب گویا الی پایان گلچین سخنرانیهای کانون


اغاز بخش پژوهش و کتاب گویا

شرح پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی قسمت اول : مینا توانا و سپهر طباطبایی

شرح پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی قسمت :  مینا توانا و سپهر طباطبایی

ترانه میان برنامه : ترانه ترکی استانبولی

گلچین سخنرانیهای کانون : جلسه ویژه کمیته کودک 8 جون 2018 لیدا اشجعی

گلچین سخنرانیهای کانون : جلسه ویژه کمیته کودک 8 جون 2018 بحث ازاد بخش 1

گلچین سخنرانیهای کانون : جلسه ویژه کمیته کودک 8 جون 2018 بحث ازاد بخش 2

گلچین سخنرانیهای کانون : جلسه ویژه کمیته کودک 8 جون 2018 بحث ازاد بخش 3

ترانه میان برنامه : ترانه کردی زیبا با اجرای سعید کریمی

ادامه برنامه

گلچین سخنرانیهای کانون : جلسه کمیته محیط زیست 8 جون 2018 کاوه شیخ محمدی

گلچین سخنرانیهای کانون : جلسه کمیته محیط زیست 8 جون 2018 احسان رضائیان

گلچین سخنرانیهای کانون : جلسه کمیته محیط زیست 8 جون 2018 بحث ازاد


قسمت سوم برنامه شماره 325 رادیو کانون از اغاز بخش ادبی الی ترانه پایانی


اغاز بخش ادبی

وصیتنامه زندانی اعدامی : ریحانه جباری

چکیده کتاب رمان سنفونی مردگان : مینا ایرانی

رفتارهای جنسی ناهنجار : رها ایرانی

قطعه  ادبی از عرفان نظری : رویا ایرانی

ترانه میان برنامه : اهنگ لری شاد

ادامه برنامه

دلنوشته : لادن کوشا

داستان تصمیم : میترا درویشیان

چکیده کتاب ازها نوشته رضا قاسمی : علیرضا اسدبکی

قصه برای بچه ها : تهیه و تنظیم سید ابراهیم حسینی

ترانه پایانی : اهنگ ساقی با اجرای زنده یاد هایده