گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 ژوئن 2018

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در روز یکشنبه مورخ ۲۸یونی 2018و ساعت 17.00به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و سخنرانان و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزارگردید در این جلسه سخنرانان به مسائل مطرح در جلسه پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای محمدرضا رضائیون : مقایسه ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی ایران 

خانم فاطمه ورمزیار : شکنجه چیست؟

اقای رسول خانی : روزجهانی خدمات عمومی ملل متحد

اقای احسان رضائی نژاد : تفسیر سند 2030 یونسکو

اقای حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی : پرونده محمدیاور ثلاث و تفسیر حقوقی آن 

بحث ازاد : حکم اعدام