فراخوان جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸

کمیته آموزش و پژوهش هر ماه برگزار میکند:

  • آشنایی با منشور، اساسنامه، اهداف و فعالیتهای کانون ( آرش رضاوند )

  • تاریخچه حقوق بشر و سیر تحول آن ، اعلامیه جهانی حقوق بشر مهرداد بهزادی )  

  • آشنایی با معاهدات بین المللی و کنوانسیونهایی که به امضای ایران رسیده است ( شبنم رضاوند )

  • آشنائی با کمیسیون، شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ( رضا دادخواه)

  • فعال حقوق بشر کیست ؟ نقض حقوق بشر چیست ؟ ( نیلوفر ایمانیان )

پرسش و پاسخ در پایان هر بخش 

بدینوسیله از کلیه مسئولین نمایندگی ها و کمیته های تخصصی کانون به همراه  اعضای قدیم و جدید دعوت میگردد تا در این جلسه حضور فعال و موثر داشته باشند . 

زمان برگزاری: شنبه  ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸ ساعت ۱۴۳۰  به وقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری: فضای مجازی ، اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش

Paltalk ; View all

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanuon Defa az Hoghoghe Bashare Iran Amoozesh

مسئول جلسه : مریم مرادی 

منشی جلسه : شبنم رضاوند  

مسئول صدا و تدوین : ابوالفضل پرویزی  

ادمین های جلسه: معصومه توکلی ، تقی صیاد مصطفی ، ابوالفضل پرویزی ، محمد گلستان جو

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته آموزش و پژوهش